Devet ministara okoliša EU-a potpisalo pismo u kojemu se zalažu za zadržavanje direktiva u sadašnjem obliku

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/562e38e37ea74.jpg

Na inicijativu Njemačke, 9 ministara zaštite okoliša potpisalo je danas u Luxembourgu pismo povjereniku Velli u kojemu se zalažu za zadržavanje dviju Natura 2000 direktiva u svom sadašnjem obliku te vjeruju da izmjene i dopune direktiva ne bi bile svrhovite.

 Stranica