26.06.2020 - Uputa kandidatima vezano uz testiranje (COVID)

KLASA: 112-07/19-02/04
URBROJ: 517-02-1-1-20-1100
Zagreb, 26. lipnja 2020.
 
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 770/7, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12 , 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog Javnog natječaja u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na internet stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljuje
 
 
UPUTE KANDIDATIMA/KINJAMA VEZANE UZ POSTUPAK PROVEDBE TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
Vezano uz provedbu postupka testiranja i razgovora (intervjua) po Javnom natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 125/19 od 20. prosinca 2019. godine, na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 245, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u cilju zaštite od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, navodimo sljedeće;          
Ministarstvo je pri provođenju mjera higijensko-epidemiološke zaštite do sada osiguralo postavljanje uređaja za dezinfekciju ruku na ulaze po katovima, informativne plakate u svezi COVID-19 na vratima sanitarnih prostora i ulaznim vratima na katove, antibakterijske i antivirusne navlake za prihvatnike vrata na vratima sanitarnih prostora i dvorana za sastanke, DS barijere (dezinfekcijski otirači obuće) te tjednu provedbu postupka dezinfekcije cjelokupnog poslovnog prostora koji koristi Ministarstvo.
Postupku provedbe testiranja i razgovora (intervjua) može pristupiti isključivo kandidat/kinja koji ne pokazuje znakove akutne respiratorne bolesti koje su mogući simptomi povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl., kao i kandidat koji se ne nalazi pod zdravstvenim nadzorom to jest ako je u samoizolaciji.
Prije same provedbe testiranja odnosno razgovora (intervjua), kandidatima/kinjama će biti uručen obrazac izjave koji je potrebno popuniti i potpisati (sadrži rubriku ime i prezime, kontakt podatke, podatak o mogućim znakovima akutne respiratorne bolesti, o mogućoj mjeri samoizolacije, boravku izvan RH). Nakon potpisivanja obrasca i ako su odgovori na pitanja negativni, kandidatu/kinji će se dopustiti da pristupi testiranju i razgovoru (intervjuu).
Nošenje maski ili drugih pokrivala za usta i nos kod kandidata nije nužno, ali se preporuča.
Prilikom same provedbe testiranja i razgovora (intervjua), u dvorani će između kandidata biti osigurana potrebna socijalna distanca od najmanje 2 metra određena preporukama HZJZ-a.
Naprijed navedene preporuke po potrebi će se izmijeniti ukoliko se sadašnja epidemiološka situacija do dana određenog za testiranje odnosno razgovor (intervju) izmijeni.
 
 
 
           MINISTARSTVO ZAŠTITE
           OKOLIŠA I ENERGETIKE