13.03.2020 - OBAVIJEST KANDIDATIMA/KINJAMA o odgađanju provedbe druge faze testiranja objavljenih 11. ožujka 2020

Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 770/7, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12 , 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog Javnog natječaja u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na internet stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljuje
 
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA/KINJAMA
 
 
Odgađa se provedba druge faze testiranja kandidata/kinja objavljene dana 11. ožujka 2020