13.03.2019. - OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

KLASA: 112-07/18-02/04
URBROJ: 517-02-1-1-19-6
Zagreb, 12. ožujka 2019. 
 

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) i Odluke o odobrenju za zapošljavanje na određeno vrijeme u središnjim tijelima državne uprave i drugim tijelima koja sudjeluju u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije KLASA: 112-03/19-01/34, URBROJ: 521-TP-01-02-19-1 od 04. ožujka 2019. godine, a u svezi članka 6. alineje 3. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 70/16, 74/17 i 71/18), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.


 

Rješenje o prijamu, r.mj.331..pdf

03.07.2019. | pdf (241kb)

Rješenje o prijamu,r.mj.331.pdf

03.07.2019. | pdf (245kb)

Rješenje o prijamu,rad.mj.55.pdf

03.07.2019. | pdf (246kb)

Rješenje o prijamu,rad.mj.62.pdf

03.07.2019. | pdf (253kb)

Rješenje o prijamu,rad.mj.100.pdf

03.07.2019. | pdf (242kb)

Rješenje o prijamu,rad.mj.105.pdf

03.07.2019. | pdf (240kb)

Rješenje o prijamu,rad.mj.142.pdf

03.07.2019. | pdf (251kb)

Rješenje o prijamu,rad.mj.174..pdf

03.07.2019. | pdf (252kb)

Rješenje o prijamu,rad.mj.188.pdf

03.07.2019. | pdf (253kb)