Prijedlog Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2014. godinu (19.12.2013. - 30.12.2013.)

Pravna osnova za donošenje Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2014. godinu je članak 25. stavak 3. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (Narodne novine, broj 113/2013) kojim je dana ovlast ministru zaštite okoliša i prirode za donošenjem Programa kojim se obuhvaćaju distributeri koji tekuća naftna goriva stavljaju na tržište ili uvoze za vlastite potrebe.

Svrha donošenja Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva je praćenje i provjera kvalitete goriva koja se stavljaju na tržište i koriste u prijevoznim sredstvima i energetskim objektima te njihovom udovoljavanju propisanim odredbama kvalitete iz Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva, a naročito propisanoj količini sumpora u gorivima. Time se smanjuje štetno djelovanje onečišćujućih tvari koje nastaju izgaranjem naftnih goriva na okoliš i zdravlje ljudi.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Programa davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca najkasnije do 30. prosinca 2013. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Programa

Obrazloženje
 
03.02.2014. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću