Nacrt prijedloga Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (20.01.2014. - 04.02.2014.)

Pravna osnova za izradu nacrta prijedloga Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom definirana je sukladno članku 53. stavku 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13).

Cilj donošenja predloženog propisa je usklađivanje s Direktivom 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 197, 24.7.2012) i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom te detaljno propisivanje svih ostalih potrebnih mjera za zaštitu okoliša i zdravlja ljudi sprječavanjem ili smanjivanjem štetnih učinaka od nastajanja i gospodarenja otpadnom električnom i elektroničkom opremom.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 20. siječnja do 4. veljače 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Pravilnika