11.7.2023. Izmjena trajnog ograničenog Poziva "Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija" u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje prvu Izmjenu trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“ inicijalno objavljenog 19.12.2022. godine na mrežnim stranicama Ministarstva:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske - Otvoreni javni pozivi i natječaji (gov.hr)
 Poziv Aglomeracije.pdf (gov.hr)

Izmjene Poziva se odnose na sljedeće: 
  • Izmijenjen je popis Korisnika bespovratnih sredstava
 
Poziv je namijenjen unaprijed određenim prijaviteljima koji su isključivo javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU) koji na području Republike Hrvatske pružaju uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda te čiji su Projekti koji će se financirati u okviru ovog Poziva identificirani na indikativnoj listi projekata NPOO-a, a radi se o sljedećim JIVU-ima:
 
-          Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres
-          Baranjski vodovod d.o.o., Beli Manastir
-          Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo
-          Našički vodovod d.o.o., Našice
-          Komunalije d.o.o., Đurđevac
-          Vodovod Imotske krajine d.o.o., Imotski
-          Komrad d.o.o., Slatina
-          Vodne usluge d.o.o., Križevci
-          Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac
-          Ivkom d.d., Ivanec
-          Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb
-          Pragrande d.o.o., Pula
-          Vodorad d.o.o., Đurđenovac
 
  • Produljenje krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga
 
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka, postupak dodjele započinje zaprimanjem prvog projektnog prijedloga a rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe 31.12.2023. godine. 
 

U okviru ovih izmjena, izmijenjene su i Upute za prijavitelje. 
 
Izmjena Poziva 
Izmijenjene Upute za prijavitelje