Provedena informativno – edukativna komunikacijska kampanja o invazivnim stranim vrstama

Invazivne strane vrste tema su o kojoj se posljednjih desetljeća sve intenzivnije raspravlja u stručnim i znanstvenim krugovima i sve je prisutnija u svakodnevnom životu i u medijima s obzirom na njihov izražen utjecaj na prirodu, zdravlje ljudi i gospodarstvo.
Unatoč prepoznatom problemu, trend unosa stranih i invazivnih stranih vrsta u neprestanom je uzlazu zbog povećanja prijevoza, turizma, trgovine, klimatskih promjena ali i zbog nepoznavanja mogućih posljedica njihova puštanja ili bijega u prirodu.
 
Projekt „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ financiran je iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i provodi ga Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Njegovom provedbom upravo se stavlja naglasak na važnost edukacije i informiranja kako bi se podigla svijest o štetnosti i sprječavanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta.
 
U okviru kampanje koja je započela u ožujku, u različitim medijima komuniciran je glavni slogan kampanje „Slatke na prvu, gorke na drugu“. Ovaj simpatičan slogan zapravo govori i o drugoj strani medalje puštanja stranih vrsta biljaka i životinja u prirodu: jednom kada se unesu, invazivne strane vrste jako je teško (i skupo), pa čak i nemoguće ukloniti. Stoga se kampanjom poticalo javnost na oprez i promišljanje u ophođenju s biljkama i životinjama koje spadaju u skupinu invazivnih stranih vrsta.
 
Video materijal s komunikacijskim porukama može se pregledati ovdje.
Banner za objavu na mrežnim stranicama može se preuzeti ovdje.

Stranica