Mjere za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije Covid 19

Slika /Službene fotografije Vlada RH/Pristup informacijama/Financijski dokumenti.jpg

Popis mjera potpora za poduzetnike u djelatnostima pogođenima koronavirusom.

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

COVID-19 zajam

 • Za mikro, male i srednje poduzetnike
 • Iznos do 380.000,00 kuna
 • Kamatna stopa: 0,25%
 • Rok korištenja: 6 mjeseci
 • Poček: do 12 mjeseci, ukoliko je otplate najmanje 2 godine
 • Rok otplate: do 5 godina uključujući poček
 • Instrumenti osiguranja: zadužnica korisnika zajma
 • Namjena: obrtna sredstva – 100% iznosa zajma
 • Više informacija na HAMAG BICRO 
 
Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj
 
 • Za mikro i male subjekte malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
 • Iznos: od 1.000 EUR do 25.000 EUR
 • Kamatna stopa: 0,5%
 • Poček: do 12 mjeseci, ukoliko je rok oplate minimalno 2 godine
 • Rok otplate: do 3 godine, uključujući poček
 • Instrumenti osiguranja: zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
 • Namjena: obrtna sredstva
 • Više informacija na HAMAG BICRO 
 
ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva
 
 • Za mikro i male gospodarske subjekte
 • Iznos: od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR
 • Kamatna stopa: od 0,5% - 1,0%
 • Poček: do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine
 • Rok otplate: do 3 godine, uključujući poček
 • Instrumenti osiguranja: zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika
 • Namjena: obrtna sredstva – 100% iznosa zajma
 • Više infomacija na HAMAG BICROHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
 

Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID-19 i područja pogođena potresom) – siječanj-veljača 2021.
 
 • Cilj: očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID-19) I posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, narušena gospodarska aktivnost
 • Trajanje mjere: siječanj-veljača 2021.
 • Visina potpore: do 4.000 kuna po radniku
 • Više informacija na HZZ
 
Potpora za očuvanje radnih mjesta – Skraćivanje radnog vremena/čekanje na posao
 
 • Cilj: Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID-19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla
 • Trajanje mjere: do 31. prosinca 2021.
 • Visina subvencije: do 3.600,00 kuna po radniku
 • Više informacija na HZZ
 
Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitinim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 
 • Cilj: Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koravirusom (COVID-19) narušena gospodarska aktivnosti
 • Trajanje mjere: siječanj-veljača 2021.
 • Visina potpore: do 4.000,00 kuna po radniku
 • Više informacija HZZ
 

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

 

Obrtna sredstva mjera COVID-19

Kamatna stopa: 0% na HBOR-ov udio u kreditu za prve tri godine otplate
 
Način odobrenja i iznos kredita:
 • putem 15 poslovnih banaka po modelu podjele rizika – HBOR-ov udio u kreditu u pravilu ne može biti niži od 1 mil. kuna
 • izravno za kredite veće od 10 mil. kuna (izvoznici i turistička djelatnost), odnosno 37 mil. kuna (ostale djelatnosti)
Više informacija na HBOR


Obrtna sredstva putem okvirnih kredita bankama
 • Kamatna stopa: snižena za 0,75 p. b. u odnosu na redovnu
 • Način odobrenja: putem 8 poslovnih banaka
 • Iznos kredita: najniži nije ograničen, najviši 35 mil. kuna
 
Više informacija na HBOR
 

Obrtna sredstva putem okvirnih kredita bankama uz HAMAG-BICRO jamstva
 
 • Kamatna stopa: najviše 2%
 • Način odobrenja: putem 5 poslovnih banaka
 • Iznos kredita: od 187,5 tis. eura do 2 mil. eura
 • Više informacija na HBOR
 
Obrtna sredstva za poduzetnike u djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja
 
 • Kamatna stopa: 0% na HBOR-ov udio u kreditu za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita
 • Način odobrenja: putem 15 poslovnih banaka
 • Iznos kredita: najmanji 400 tis. eura
 • Više informacija na HBOR
 
Obrtna sredstva za ruralni razvoj
 
 • Kamatna stopa: 0,5%
 • Način odobrenja: izravno
 • Iznos kredita: od 190 tis. kuna do 1,52 mil. kuna
 • Više informacija na HBOR
 
Osiguranje kredita i jamstva do 90% iznosa glavnice kredita
 
Kako bi se osiguralo lakše odobrenje povoljnih kredita za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama te brži oporavak što većeg broja poduzetnika na čije poslovanje posljedice epidemije COVID–19 imaju negativan utjecaj, uvedeni su novi načini osiguranja i izdavanje jamstava.
 
Osiguranje kredita za likvidnost
 
HBOR je uveo program osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika. Ovaj program omogućava brže i jednostavnije odobrenje novih sredstava za očuvanje likvidnosti izvoznika i posrednih izvoznika jer HBOR osigurava do 90% iznosa glavnice odobrenih kredita koje banke uključe u portfelj.
Za poduzetnike i kredite kod kojih model portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost izvoznika nije primjenjiv uvedena je i mogućnost odobrenja pojedinačnog osiguranja kredita.
 
Subvencija troškova premije
 
Izvoznici i posredni izvoznici koji u razdoblju od 31. 3. 2020. do zadnjeg dana mjeseca koji prethodi podnošenju zahtjeva nisu smanjili broj zaposlenih za više od 20%  (odnosi se na velike poduzetnike), ili više od 50% (odnosi se na male i srednje poduzetnike) te nemaju dosjelih nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja mogu koristiti mogućnost subvencije premije osiguranja kojom se pokriva cjelokupan trošak premije.
Jamstva za poduzetnike iz sektora mora, prometa i povezanih djelatnosti
 
Za poduzetnike iz sektora mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanih djelatnosti omogućeno je izdavanje jamstva za kredite za likvidnost.
 
Moratorij na postojeće obveze
 
HBOR je svojim klijentima kojima je kredit odobren izravno omogućio moratorij u trajanju do 7 do 16 mjeseci:
 • do 7 mjeseci, odnosno do 30. 9. 2020. –  za sve klijente,
 • do 10 mjeseci, odnosno do 31. 12. 2020. – za klijente koji imaju pozitivan COVID score po metodologiji FINA-e (ili na drugi način dokažu pad prihoda),
 • do 16 mjeseci, odnosno do 30. 6. 2021. – za klijente koji se bave turističkom djelatnošću.

Korisnici kojima je kredit po programima HBOR-a odobren putem poslovne banke sa zahtjevom za moratorij trebaju se obratiti poslovnoj banci putem koje je odobren kredit. HBOR je spreman podržati svaki zahtjev za moratorij klijenata kojima je kredit iz programa HBOR-a odobren putem poslovne banke ili modelom podjele rizika.

Reprogram kreditnih obveza

Korisnicima HBOR-ovih kredita omogućen je reprogram postojećih kreditnih obveza uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita. Sa svakim klijentom individualno će se dogovarati reprogram obveza sukladno njegovom otplatnom potencijalu.
Ova mjera na raspolaganju je svim korisnicima HBOR-ovih kredita, neovisno o tome je li kredit odobren izravno ili putem poslovnih banaka.
Zahtjev za reprogram klijenti trebaju predati poslovnoj banci ili HBOR-u, ovisno o načinu odobrenja postojećeg kredita.

 

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

Porezne informacije vezane uz izvranredno stanje izazvano širenjem virusa COVID-19 pronađite na poveznici POREZNA UPRAVA

Najčešće postavljena pitanja vezana uz paket mjera pročitajte na poveznici PITANJA