Završna konferencija „Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti“

  • Slika /slike/Vijesti/2021/DSC_0061.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
U ponedjeljak, 27. rujna održana je završna konferencija „Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti“ kojeg od 2016. provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom. Vrijednost projekta je 67.494.068,00 kuna, od čega je 57.369.957,80 kuna sufinancirano iz EU fondova.

U pozdravnom govoru državna tajnica Mikuš Žigman istaknula je kako je u okviru projekta provedeno niz inicijativa klastera  u svrhu jačanja njihove konkurentnosti. Inicijative se odnose prvenstveno na izrađene analize pozicije klastera u globalnim lancima vrijednosti, definiranje niša i tržišta za strana ulaganja, izradu izvoznih strategija, provedbu akcijskih planova i pilot projekata. Poduzeća su kroz projekt ostvarila nefinancijsku podršku kroz razvoj pametnih vještina u vezi s globalnim lancima vrijednosti te sudjelovala u aktivnostima internacionalizacije u vidu sajmova, outreach misija i trgovačkih posjeta.

Prezentaciju rezultata projekta i provedbe akcijskih planova održao je Robert Blažinović, načelnik Sektora za industrijsku politiku. Potom je uslijedila panel rasprava na temu „Poremećaji u dobavnim lancima vrijednosti i utjecaj na gospodarske tokove u Republici Hrvatskoj“. Na panelu su sudjelovali prof. dr. sc. Alen Host, dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Hrvoje Kekez, predsjednik uprave Đuro Đaković Grupe d.d., Marijan Nöthig, generalni direktor Ferro-Preis d.o.o. te Zdravko Jelčić, predsjednik uprave Spin Valis d.o.o.

Stranica