Zatvoren poziv „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

Slika /slike/Vijesti/1. pravo na pristup.jpg
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “ Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”, Referentna oznaka: KK.11.1.1.01, kao otvoreni postupak u modalitetu privremeno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga do 31. svibnja 2021. u 16:00:00 sati.
 
Ukupna alokacija Poziva iznosi 1.140.000.000,00 kuna. Projektne prijedloge bilo je moguće podnijeti elektroničkim putem kroz sustav eFondovi.
 
Zaprimljene su ukupno 842 prijave. Zatražena vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 2.556.505.148,49 kuna, a očekuje se financiranje 400-450 projekata za koje će odluke o financiranju biti donesene do kraja godine.
 
Pozivom se podržavaju ulaganja malih i srednjih poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije i čime će se ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.
 
Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”. 

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji je po ovom Pozivu moguće dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 7.500.000,00 kuna po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 500.000,00 kuna.
 
Pozivom se želi ojačati konkurentnost poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i osnažiti pripremu zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.
 
Prihvatljivi prijavitelji su do trenutka prijave projekta morali biti registrirani u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća skupine navedene u sektoru C Prerađivačka industrija Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2007).
 
Od prijavitelja se očekuje da kroz ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova postignu energetski učinkovitiju i ekološki prihvatljiviju proizvodnju koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva i time povećaju proizvodnju, izvoz i očuvaju postojeća ili stvore nova radna mjesta.
 
S obzirom na to da je Poziv objavljen u modalitetu privremeno otvorenog poziva, sredstva će se dodjeljivati nakon evaluacije svih pristiglih prijava i uspostave rang liste koja će se kreirati u skladu s kriterijima odabira. Očekuje se da će postupak evaluacije biti završen u studenom 2021., a da će se ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava potpisivati tijekom prosinca 2021. i siječnja 2022.

Stranica