Započeli radovi na izgradnji nasipa u najugroženijim područjima

Slika /slike/Vijesti/191001 Karlovac izgradnja nasipa.JPG

Danas su na najugroženijim područjima od poplava, na slivu rijeke Kupe, započeli radovi izgradnje nasipa uz desnu obalu Mrežnice i lijevu i desnu obalu Korane. Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković, župan Karlovačke županije Damir Jelić te gradonačelnik Karlovca Damir Mandić obišli su područje na kojem će kroz dvije godine ukupno biti izgrađeno 5.774 metara nasipa te servisni put i kanal za odvođenje zaobalnih voda vrijednosti radova 44,4 milijuna kuna. Naselja Logorište, Mala Švarča i Turanj trenutno od velikih voda štite tzv. „box barijere“ koje su postavljene 2018. godine.

„Ovdje danas u Logorištu počinjemo dugoročno rješenje problema koji traje desetljećima. Projekt Kupa je definitivno najkompleksniji projekt poduzet u obrani od poplava u Hrvatskoj i sa svojom financijskom vrijednošću, ali i kompleksnošću obilježit će rad Ministarstva zaštite okoliša i energetike u ovom mandatu“, kazao je ministar Ćorić.

Trenutno je na ovom području u godišnjem prosjeku ugroženo 2.130 stanovnika, a godišnje štete od poplava, direktne i indirektne, iznose oko 280 milijuna kuna. Predviđa se da će nakon provedbe projekta ugroženost stanovništva biti smanjena za 93 posto.

Vlada Republike Hrvatske je u prosincu 2018. donijela Odluku o proglašenju projekta „Projekt zaštite od poplave Grada Karlovca“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske, a Sabor je donio Zakon te je isti stupio na snagu 04. siječnja 2019. Vrijednost projekta procijenjena je na 900 milijuna kuna od čega se na karlovačko područje odnosi 670 milijuna kuna, a na sisačko područje 230 milijuna kuna. Govoreći o financiranju projekta ministar Ćorić istaknuo je da će „najveći dio radova biti financiran sredstvima iz EU fondova“.

Projektom je obuhvaćena gradnja nasipa i drugih zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina na karlovačkom i sisačkom području te u Odranskom polju, pregrada Brodarci s pratećim objektima i prokop Korana s pratećim objektima.Stranica