Zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode, Hrvoje Dokoza, u akciji čišćenja nelegalno odbačenog otpada u Zagrebu

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/548b04d9c04d8.jpg

'Briga o otpadu zajednički je posao svih nas. Svatko ima svoje odgovornosti i obaveze, a da bi sustav funkcionirao preduvjet je da svi dosljedno poštuju zakone. Očekujemo da Zagreb kao glavni grad pokaže kako se može biti uzorom i omogući građanima primarnu selekciju otpada, razdvajanje na kućnom pragu i naplatu po količini.' – rekao je zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode Hrvoje Dokoza koji je danas sudjelovao u nacionalnoj akciji čišćenja divljih odlagališta otpada 'Zelena čistka'.

Zamjenik ministra Dokoza sa brojnim volonterima sudjelovao je u čišćenju otpada na lokaciji Gornji Lukšići na području Črnomerca u Gradu Zagrebu.

Tom prilikom naglasio je da je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do sada u Hrvatskoj sanirano 3000 divljih odlagališta.

'Neki poput ovog koji danas čistimo rješivi su u nekoliko sati, neki su bili i puno veći. Ali ključno je da dođemo do toga da se sva odlagališta saniraju i da nam ovakve akcije više ne budu potrebne.' – rekao je Dokoza.

Nacionalna akcija čišćenja divljih odlagališta otpada pod nazivom 'Zelena čistka' provodi se u sklopu globalne akcije 'World Cleanup' čiji je glavni cilj masovno uključenje građana u akciju čišćenja i uklanjanja otpada iz prirode kao i podizanje razine svijesti o čistom okolišu.

U toj globalnoj akciji prošle je godine sudjelovalo preko 8 milijuna volontera u 110 zemalja.

U Hrvatskoj akciju koordinira udruga Žmergo pod nazivom 'Zelena čistka', a u njoj je lani sudjelovalo gotovo 50 tisuća volontera koji su čistili divlja odlagališta otpada u 198 jedinica lokalne samouprave.Stranica