Vlada usvojila Uredbu o gospodarenju otpadnom ambalažom kojom se omogućuju nove uštede poslovnom sektoru

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/55f1486015541.jpg

'Uredbom o gospodarenju otpadnom ambalažom poslovni sektor rasteretit ćemo na godišnjoj razini za oko 10 milijuna kuna. Donošenje Uredbe dio je cjelovite reforme sustava gospodarenja ambalažnim otpadom. Racionalan i efikasan sustav omogućuje ukidanje parafiskalnih nameta i smanjenje troškova. U resoru zaštite okoliša ukinut će se parafiskalni nameti u iznosu od 130 milijuna kuna na godišnjoj razini. Snižavanje poslovnih troškova našim gospodarstvenicima jedna je od dobrobiti reforme sustava, a na primjeru niže cijene mlijeka i mliječnih proizvoda vidimo kako te promjene olakšavaju i život građanima' – izjavio je nakon što je Vlada na današnjoj sjednici usvojila Uredbu o gospodarenju otpadnom ambalažom ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović.

Uredba se odnosi na tvrtke i obrtnike koji rade, prodaju, obrađuju li uvoze proizvode pakirane u ambalaži koji su obveznici plaćanja naknade za gospodarenje ambalažnim otpadom. Uredbom se mijenja način obračuna naknade gospodarenja otpadnom ambalažom koja više neće biti fiksna, već će se izračunavati prema stvarnim troškovima sustava sakupljanja i oporabe otpadne ambalaže. Fond će ubuduće raspisivati javni poziv za odabir najpovoljnijih sakupljača ambalažnog otpada, čime se planiraju ostvariti dodatne uštede.

Uredbom se stimulira i korištenje uređaja za preuzimanje, brojanje i ploštenje otpadne ambalaže od pića. Tako će za ručno preuzimanje otpadne ambalaže Fond prodavatelju plaćati 10 lipa po komadu, a za preuzimanje putem uređaja 12 lipa po komadu. Ta naknada dosad je iznosila 15 lipa. Uvođenje uređaja za preuzimanje, brojanje i ploštenje otpadne ambalaže od pića omogućit će bolju kontrolu isplata povratne naknade od 50 lipa, koja ostaje ista, te će se racionalizirati sustav gospodarenja otpadnom ambalažom.

To je dio cjelovite reforme sustava gospodarenja ambalažnim otpadom koja je započela reorganizacijom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i aktivnostima koje je Fond potom proveo u svrhu racionalizacije sustava i povećanja njegove efikasnosti, a što sve vodi prema smanjenju troškova sustava. Time liberaliziramo i uređujemo sustav u skladu sa tržišnim principima. Sve to rezultira značajnim smanjenjem nameta poslovnom sektoru kroz ukidanje parafiskalnih nameta.

Donošenje Uredbe uvršteno je u Plan zakonodavnih aktivnosti za provedbu Odluke o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. i ciljevima smanjenja u 2016. U resoru zaštite okoliša na godišnjoj razini ukinut će se parafiskalni nameti u visini od 130 milijuna kuna.

Stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu u kolovozu je ukinuta povratna naknada za ambalažu od mlijeka i mliječnih proizvoda te će proizvođači mlijeka godišnje plaćati oko 30 milijuna kuna manje, što je dovelo i do nižih cijena mlijeka i mliječnih proizvoda. Pravilnikom je ukinuta i poticajna naknada za ambalažni otpad. Njenim ukidanjem poslovni sektor rasterećen je za oko 40 milijuna kuna godišnje, koliko su u prosjeku tvrtke uplaćivale za tu naknadu.

 Stranica