Vlada usvojila prvi Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/55dd7e01726c6.jpg

'Cilj akcijskog plana je do 2020. godine u 50% postupaka javne nabave u Hrvatskoj uključiti neka od mjerila zelene javne nabave. Time se pridružujemo skupini od 22 države članice Europske unije koje su donijele nacionalne planove za zelenu javnu nabavu. Ako se kroz javnu nabavu odaberu robe, usluge i radovi s manjim utjecajem na okoliš, mogu se ostvariti višestruke koristi jer govorimo o utjecaju na 12% BDP-a. Pored toga, doprinosi se čistom okolišu, financijskim uštedama i razvoju gospodarstva, posebno u segmentu inovacija i razvoja zelenih proizvoda i usluga' – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović danas na sjednici Vlade RH.

Vlada je danas usvojila prvi Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine.

Zelena javna nabava je postupak kojim se tijela javne uprave potiču na kupovinu 'zelenih' proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali.

Ako prilikom kupovine odaberu robe, usluge i radove s manjim utjecajem na okoliš, mogu značajno doprinijeti smanjenju potrošnje resursa i emisija stakleničkih plinova te ciljevima održivog razvoja.

Zato je Europska unija kao strateški cilj do 2020. za cijelu EU postavila provedbu od najmanje 50% javne nabave uz primjenu mjerila zelene javne nabave, a taj cilj je preuzela i Hrvatska.

U Nacionalnom akcijskom planu za zelenu javnu nabavu fokus je stavljen na uvođenje osnovnih zelenih mjerila u javnu nabavu za prioritetne skupine proizvoda i usluga: papir za ispis i kopiranje, motorna vozila, uredska i informatička oprema, električna energija, telekomunikacijske usluge i usluge mobilne telefonije zajedno s uređajima i usluge čišćenja.

Za svaku skupinu proizvoda definirana su mjerila koja sadrže ključne pritiske na okoliš, a koji uključuju potrošnju resursa i energije, učinak na bioraznolikost, toksičnost, emisiju onečišćujućih tvari, stakleničkih plinova i CO2 te nastajanje otpada na mjestu nastanka. Mjerila zelene javne nabave u akcijskom planu se temelje na mjerilima koje je izradila Europska komisija.

Akcijski plan je prvenstveno namijenjen obveznicima javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi. Međutim može služiti i kao poticaj za uvođenje zelenih mjerila u postupke tzv. bagatelne nabave i kao poticaj za privatni sektor u Hrvatskoj da u svoje poslovanje uvedu praksu zelene javne nabave.  

I od jedinica lokalne samouprave se očekuje da kao obveznici javne nabave daju svoj doprinos. Stoga se jedna mjera odnosi na to da se u strateške dokumente JLS-ova uvedu mjere za promicanje zelene javne nabave.

Brojni primjeri uspješnih praksi europskih zemalja pokazuju da su se na početku svi susretali sa sličnim problemima a mnoge predrasude, poput najučestalije da su 'zeleni' proizvodi i usluge skuplji, brzo su se pokazale netočnima. Jedan od uspješnih primjera provedbe zelene javne nabave opisan je u studiji slučaja grada Beča http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue51_Case_Study106_Vienna_Okokauf.pdf.

 

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine (pdf)

 Stranica