Vlada RH donijela novu Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Slika /slike/Vijesti/2022/gorivo.jpg

 

Vlada Republike Hrvatske je na telefonskoj sjednici održanoj 6. rujna 2022. donijela novu Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.

Prema donesenoj Uredbi, način izračuna najviše maloprodajne cijene jednak je za sva maloprodajna mjesta u Republici Hrvatskoj za benzinsko i dizelsko gorivo, sukladno formuli sa 7-dnevnim obračunskim razdobljem i ograničenom maržom od 0,65 kuna po litri.
Cijena plavog dizela fiksirana je na 8,49 kuna po litri.
 
Nove cijene naftnih derivata iznosit će 10,62 kune po litri za benzinsko gorivo (smanjenje za 0,57 kuna) i 12,89 kuna po litri za dizelsko gorivo (povećanje za 0,54 kune).Stranica