Veleposlanik Kanade Alan Bowman u nastupnom posjetu kod ministra Davora Filipovića

Slika /slike/Vijesti/2022/Naslovnica1306.jpg

Ministar Davor Filipović primio je u nastupni posjet veleposlanika Kanade Nj. E. g. Alana Bowmana. Tom prilikom, potvrđeni su vrlo dobri odnosi dviju zemalja te se razgovaralo o daljnjem jačanju gospodarske suradnje, čemu može pridonijeti okvir Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma između EU i Kanade (CETA).

Prepoznata su područja od zajedničkog interesa kao što su informacijski i komunikacijski sektor, obnovljivi izvori energije i zelene tehnologije (npr. hvatanje ugljika) u kontekstu ispunjavanja klimatskih ciljeva. Imajući u vidu dosadašnju suradnju u području brodogradnje i energetike, iskazan je interes za njenim nastavkom na realizaciji postojećih projekata.  Stranica