Ukidanjem povratne naknade za ambalažu od mlijeka korist će imati i gospodarstvo i građani

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/55815ccc33a40.jpg

'Ovom odlukom oslobađamo proizvođače parafiskalnih nameta i istovremeno stvaramo pretpostavke za smanjenje cijene mlijeka koje je osnovna prehrambena namirnica koju koriste svi građani. Korist je i za gospodarstvo i za građane, a k tome je bitno istaknuti da ova odluka neće utjecati na naše ciljeve vezano uz reciklažu jer se ukida samo naknada za ambalažu od mlijeka i mliječnih proizvoda. Ona predstavlja tek 11% od ukupne količine ambalaže' – istaknuo je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović povodom donošenja odluke o ukidanju povratne naknade za ambalažu od mlijeka i mliječnih proizvoda.

Novim Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu, čija je izrada u završnoj fazi, ukinut će se povratna naknada za ambalažu od mlijeka i mliječnih proizvoda. Postojeće povratne naknade za svu ostalu PET ambalažu ostaju i dalje će iznositi 0,5 kuna.

Prilikom donošenja odluke o ukidanju povratne naknade za ambalažu od mlijeka i mliječnih proizvoda razmotreno je što bi smanjenje troškova od 0,50 kn, koliko iznosi naknada, značilo za mljekarstvo, za građane, kao i ciljeve postavljene uz recikliranje PET ambalaže, te je na osnovu toga donesena odluka.

Donošenjem ove odluke proizvođači će godišnje plaćati oko 30 milijuna kuna manje što je u skladu s nastojanjima Ministarstva zaštite okoliša i prirode da se maksimalno smanje ili ukinu parafiskalni nameti.

Ukidanjem povratne naknade za ambalažu od mlijeka i mliječnih proizvoda stvaraju se pretpostavke da se cijena mlijeka i mliječnih proizvoda smanji za 0,50 kuna. To će imati pozitivan učinak na sve građane jer je mlijeko je osnovni prehrambeni artikl koji koriste gotovo svi.

Ovom odlukom ne ugrožavaju se ciljevi vezani uz recikliranje PET ambalaže.

U sustavu povratne naknade u 2014. prijavljeno je oko 576.667.826 komada boca i limenki, a sakupljeno je 534.786.659 odnosno 93,6%.

Udio boca mlijeka i mliječnih proizvoda u ambalaži obuhvaćenom povratnom naknadom u 2014. godini iznosio je tek 11% te se ne ugrožavaju ciljevi vezani uz recikliranje.

Izrada konačnog teksta Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu je u tijeku te se njegovo stupanje na snagu očekuje tijekom srpnja.

 Stranica