U Hrvatskoj će se izgraditi 13 centara za gospodarenje otpadom

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/54870ad99ecf0.jpg

'U Hrvatskoj će biti izgrađeno 13 centara za gospodarenje otpadom. Prva dva, Marišćina i Kaštijun, započet će s radom do kraja ove godine. Za 5 će se u sljedećih šest mjeseci podnijeti zahtjevi za financiranje prema EU, a natječaji za preostalih 6 idu do kraja 2015. Upravo je izdano i rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš te okolišna dozvola za Centar za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim za Zadarsku županiju. Kako bismo do kraja 2018. uspostavili sve centre ubrzane su sve aktivnosti na pripremi dokumentacije i povlačenju sredstava iz EU fondova', rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović danas u Zadru.

Ministar Zmajlović sa suradnicima predstavio je cjeloviti sustav gospodarenja otpadom sa naglaskom na centrima za gospodarenje otpadom predstavnicima lokalne samouprave i komunalnih društava sa područja Zadarske županije.

Na okruglom stolu sudjelovao je i potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić koji je kazao kako je gospodarenje otpadom iznimno važan segment ulaganja iz EU fondova, te jedno od ključnih pitanja za mnoge gospodarske grane, posebice turizam.

'Od gotovo 5 milijardi kuna osiguranih za izgradnju centara gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, čak 3,2 milijarde su bespovratna EU sredstva. Uz te investicije, ugovoreni su ili su pred ugovaranjem značajni projekti u vodoopskrbi, prometu, jačanju konkurentnosti naših poduzetnika, poboljšanju poslovne infrastrukture i drugim područjima. Svi ti projekti koji će se financirati milijardama eura iz EU fondova doprinijet će oporavku građevinskog sektora, a time i gospodarskom rastu, te ravnomjernijem regionalnom razvoju'. - istaknuo je potpredsjednik Grčić.

Do kraja 2018. godine Hrvatska treba uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom.

Ciljevi koji su zacrtani u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i preuzeti iz pristupnih pregovora s Europskom unijom su smanjenje odlaganja i povećanje recikliranja, zatim sanacija postojećih odlagališta otpadom i izgradnja centara za gospodarenje otpadom.

'Nakon deset godina stagnacije na svim područjima, u samo dvije godine napokon se zaista vide značajni pomaci u razvrstavanju otpada - u posljednjih dvije i pol godine Fond je sufinancirao projekte izgradnje reciklažnih dvorišta, mobilnih jedinica, nabave komunalne opreme ukupne vrijednosti čak 400 milijuna kuna. Ove investicije u samo 2 godine značajno premašuju vrijednost investicija u proteklih 8 godina zajedno, tijekom dva mandata prethodnih vlada. Sanacije odlagališta su nakon godina stagnacije ponovo krenule, kao i aktivnosti na izgradnji centara za gospodarenje otpadom. Ovo pokazuje da napokon postoji stvarna politička volja za promjene.' – rekao je ministar Zmajlović.

Ministar je naglasio kako je, na žalost, previše vremena izgubljeno jer nije bilo političke volje za uvođenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Upravo zahvaljujući jasnoj političkoj volji ove Vlade, gospodarenje otpadom postalo je ključna tema u državi i napokon se događaju velike promjene u uvođenju primarne selekcije, premda je takva obaveza postojala i po zakonu iz 2005. godine.

Kasni se, na žalost, i sa izgradnjom centara za gospodarenje otpadom te se nakon 10 godina nalazimo u poziciji da se tek ove godine otvaraju prva dva, Marišćina i Kaštijun. Ali zato će se u sljedećih šest mjeseci za sufinanciranje prijaviti još 5 centara za gospodarenje otpadom, a natječaji za preostalih 6 idu do kraja 2015. godine.

Ministar je istaknuo kako je važno da se krenulo i da se stigne ispuniti cilj, a to je uvođenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom do kraja 2018. godine.

Centri za gospodarenje otpadom jedan su od ključnih elemenata za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

U Hrvatskoj će ih ukupno biti izgrađeno 13. Iako je Plan gospodarenja otpadom u RH omogućavao 21 centar, odnosno po jedan u svakoj županiji, dodatnim analizama i studijama pokazalo se da je 13 CGO-a optimalno i po cijeni za građane prihvatljivo rješenje.

Među 5 centara koji će se u narednih 6 mjeseci prijaviti za sufinanciranje je i regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica koji će pokrivati 4 županije. Također, za CGO Biljane Donje za Zadarsku županiju upravo je izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš te okolišna dozvola.

Sada slijedi izrada preostale potrebne dokumentacije i ishođenje dozvola što će biti odrađeno do kraja ove godine, te će početkom 2015. biti raspisan natječaj za izvođenje radova. Otvaranje CGO-a Biljane Donje očekuje se do kraja 2017. godine. Vrijednost projekta je preko 420 milijuna kuna, od čega je 70% sredstava iz EU fondova.

Upravo je izrađena i zadnja studija kojom su analizirane potrebe i optimalna rješenja za 7 Panonskih županija.Stranica