Raspisan natječaj za radove vrijedne 9,5 milijuna kuna na sanaciji odlagališta Filipovica u Osijeku

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/54e704239ca3b.jpg

'Zadovoljan sam što se aktivnosti na sanaciji odlagališta otpada Filipovica provode ovom dinamikom, raspisan je natječaj za izvođača te će radovi započeti na proljeće 2015. godine. Od ulaska Hrvatske u EU ministarstvo je nadležno za odobrenja projekata za financiranje iz strukturnih fondova, a upravo je sanacija odlagališta Filipovica prvi projekt koji smo odobrili i za njegovu realizaciju osigurali 100 % sredstava tako da nema troška za Osječane. Riječ je o odlagalištu koje se nalazi u samom gradu te će njegova sanacija značajno doprinijeti podizanju kvalitete života stanovnika Osijeka.' – ističe ministar zaštite okoliša i prirode, Mihael Zmajlović, povodom raspisivanja natječaja za izvođača radova na projektu sanacije odlagališta otpada Filipovica u Osijeku.

Nakon što je ministarstvo odobrilo projekt sanacije odlagališta Filipovica te su osigurana sredstva za njegovu realizaciju, Grad Osijek prošlog je tjedna raspisao natječaj za odabir izvođača radova. Natječaj je otvoren mjesec dana, a za dva mjeseca očekuje se potpisivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem koji bude odabran.

Projekt sanacije odlagališta otpada Filipovica vrijedan je nešto više od 9,5 milijuna kuna. Financira se sredstvima iz europskih fondova putem Operativnog programa Zaštita okoliša za razdoblje 2007.-2013.

Iz europskih fondova osigurano je 85% iznosa, odnosno 8,1 milijuna kuna. Ostatak sredstava u iznosu od 1,4 milijuna kuna osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Početak radova očekuje se na proljeće 2015. godine, a odlagalište će biti sanirano 2016. godine.

Odlagalište otpada Filipovica udaljeno je tek oko dva kilometra od centra grada Osijeka, a u njegovoj neposrednoj blizini nalazi se stambeno naselje.

Na toj lokaciji otpad se odlagao za vrijeme Domovinskog rata, od 1991. do 1995. godine, a procjenjuje se da je odloženo oko 54.280 tona komunalnog i industrijskog otpada.

Njegova sanacija značajno će doprinijeti zaštiti okoliša i podizanju kvalitete života stanovnika.
 Stranica