Proglašen Prekogranični rezervat biosfere Mura - Drava - Dunav između pet država

Slika /slike/Vijesti/2021/Prekogranični rezervat biosfere.png
Prekogranični rezervat biosfere Mura - Drava - Dunav između pet država - Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske i Srbije, proglašen je danas na 33. sjednici Međunarodnog koordinacijskog vijeća UNESCO programa „Čovjek i biosfera“ (MAB) u Abuji u Nigeriji.
 
Cilj rezervata biosfere je očuvanje bioraznolikosti i održivi razvoj tog prostora.
 
“Čestitam svim kolegicama i kolegama na ovom iznimnom uspjehu. Od 931.820 hektara ovog rezervata biosfere, 42% rezervata nalazi se u Republici Hrvatskoj na što smo posebno ponosni. Njegova prekogranična dimenzija temelj je za suradnju i snažan potencijal za buduće projekte koji doprinose prirodi, otpornosti na klimatske promjene, održivom turizmu i očuvanju tradicijske baštine”, istakao je ministar Tomislav Ćorić.
 
Proglašenju je prethodio dugotrajan proces koji je priveden kraju u svibnju 2020., kada je Nominacijski dosje, zajedno s ministarskom deklaracijom koju su potpisali ministri svih 5 zemalja, predan UNESCO MAB Tajništvu.
 
Još 2012. godine proglašen je hrvatsko - mađarski prekogranični rezervat biosfere Mura - Drava - Dunav na 24. sjednici Međunarodnog koordinacijskog vijeća UNESCO-ovog Programa „Čovjek i biosfera“ u Parizu. On uspješno funkcionira i predstavlja primjer dobre suradnje dviju država.
 
Proširenje ovog postojećeg bilateralnog rezervata bilo je uvjetovano proglašavanjem nacionalnih rezervata biosfere ostalih država članica, što je u međuvremenu i ostvareno. Prekogranični rezervat biosfere Mura - Drava - Dunav između pet država objedinjuje sljedeće rezervate: Donja dolina Mure (Austrija), Rijeka Mura (Slovenija), Bačko Podunavlje (Srbija) te Mura – Drava – Dunav (Mađarska i Hrvatska), i prvi je takav rezervat biosfere u svijetu.
 
Riječ je o iznimno značajnom ekosustavu sačinjenom od mozaika vlažnih staništa poput poplavnih šuma, vlažnih travnjaka, sprudova, obala, napuštenih korita i meandara rijeka. Velika je bioraznolikost ovog područja, u kojem je utvrđeno čak 75 tipova staništa te brojne rijetke i ugrožene vrste flore i faune.
 
Rezervat biosfere obuhvaća više područja ekološke mreže te područja zaštićena u nacionalnim kategorijama: Regionalni park Mura - Drava, Park prirode Kopački rit, 4 posebna rezervata, kao i velik broj zaštićenih područja u kategorijama od lokalnog značenja.
 
Program MAB je među prvima u svijetu isticao važnost uspostave ravnoteže između očuvanja bioraznolikosti s jedne strane i razvojnih potreba lokalne zajednice s druge strane, a značajno doprinosi UN-ovim ciljevima održivog razvoja i ciljevima Konvencije o biološkoj raznolikosti.


Foto: I. Grlica

Stranica