Javni poziv za iskaz interesa Udrugama za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj za sudjelovanje u obilježavanju 'Tjedna prava potrošača u Republici Hrvatskoj' u razdoblju od 8. do 15. ožujka 2018. godine

Slika /arhiva_gospodarstvo/public/galerija/zastita potrosaca.jpg

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao nadležno ministarstvo za politiku zaštite potrošača objavljuje

Javni poziv za iskaz interesa Udrugama za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj za sudjelovanje u obilježavanju 'Tjedna prava potrošača u Republici Hrvatskoj' u razdoblju od 8. do 15. ožujka 2018. godine

Svjetski dan prava potrošača tradicionalno se obilježava dana 15. ožujka svake godine, s ciljem jačanja svijesti samih potrošača, kao i ostalih dionika politike zaštite potrošača o potrošačkim pravima i načinima njihova ostvarenja.

Politika zaštite prava potrošača izuzetno je bitno međuresorno područje u kojem svi nositelji te politike nastoje potrošačima pružiti sve potrebne informacije i zaštititi njihova prava. Upravo s ciljem ostvarivanja navedenih ciljeva, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organizira „Tjedan prava potrošača u Republici Hrvatskoj“ u razdoblju od 8. do 15. ožujka 2018. godine, na način da će se u navedenom razdoblju održati niz promotivnih i edukativnih aktivnosti iz područja zaštite potrošača, kako na regionalnoj, tako i na centralnoj razini. Premda je tema Svjetskog dana prava potrošača za 2018. godinu „Učinimo digitalno tržište pravednijim“, „Tjedan prava potrošača u Republici Hrvatskoj“ će, uz navedenu temu, obuhvatiti i druge teme od izuzetnog značaja za naše građane – potrošače. Kako bi se osiguralo što više informacija te potrošačima prezentirali kvalitetni alati u ostvarivanju potrošačkih prava, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je u obilježavanje „Tjedna prava potrošača u Republici Hrvatskoj“ pozvalo sve dionike i nositelje politike zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj.

Na regionalnoj razini, događanja povodom „Tjedna prava potrošača u Republici Hrvatskoj“ održat će se u pet većih gradova širom Republike Hrvatske, gdje će se, putem informativnih pultova omogućiti potrošačima da se, u neposrednoj komunikaciji s dionicima politike zaštite potrošača informiraju o brojnim aktivnostima koje su tom području provode, te o konkretnim potrošačkim pravima iz različitih sektorskih područja.

Gradovi u kojima će se održati navedeno događanje su:

- Slavonski Brod, dana 8. ožujka 2018. godine;

- Dubrovnik, dana 9. ožujka 2018. godine;

- Zadar, dana 10. ožujka 2018. godine;

- Pula, dana 12. ožujka 2018. godine; i

- Čakovec, dana 13. ožujka 2018. godine.

Obilježavanje „Tjedna prava potrošača u Republici Hrvatskoj“ završava dana 15. ožujka 2018. godine u Zagrebu, sa središnjim događanjem u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, u okviru kojeg će dionicima politike zaštite potrošača, pa tako i udrugama za zaštitu potrošača, biti omogućeno sudjelovanje i predstavljanje svog rada. Tom prilikom će putem informativnih letaka, te u neposrednoj komunikaciji s građanima na za to predviđenim informativnim pultovima, biti omogućeno predstavljanje rada udruga u području zaštite potrošača uz pružanje konkretnih savjeta.

Slijedom svega navedenog, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta poziva sve zainteresirane udruge za zaštitu potrošača da se odazovu ovom pozivu te dostave svoje prijave na Javni poziv, kako bi, kao izlagači na informativnim pultovima prilikom održavanja navedenih regionalnih događanja, kao i središnjeg događanja u Zagrebu, iskoristili mogućnost informiranja javnosti o svojim aktivnostima u području zaštite potrošača.

Kriteriji odabira:

Obzirom na znatan broj dionika politike zaštite potrošača koji će sudjelovati na predmetnom događanju, prednost pri odabiru udruga za zaštitu potrošača koje će imati priliku izlagati na informativnim pultovima prilikom središnjeg obilježavanja i/ili regionalnih događanja, imat će one udruge za zaštitu potrošača koje će udovoljavati sljedećim kriterijima:

- udruga za zaštitu potrošača koja se prijavljuje na Javni poziv dužna je dostaviti program predstavljanja predmetne udruge na „Tjednu prava potrošača u Republici Hrvatskoj“;

- udruga za zaštitu potrošača koja se prijavljuje na Javni poziv je aktivna u provođenju politike zaštite potrošača u 2017. godini, što se dokazuje dostavljanjem sljedećih dokumenata:

• neovjerena preslika Statuta udruge, iz koje je razvidno da se udruga, u svom djelokrugu rada, bavi zaštitom potrošača;

• dokaz o provedenim informativnim i edukativnim aktivnostima udruge u području zaštite potrošača u 2017. godini (primjerice, pozivi za sudjelovanjem u edukacijama, dokazi o organiziranju promotivnih aktivnosti s ciljem informiranja potrošača o njihovim pravima, dokazi o sudjelovanju u promotivnim aktivnostima iz područja zaštite potrošača organiziranih od strane drugih institucija i slično);

• dokaz o provedenim savjetodavnim aktivnostima u području zaštite potrošača u 2017. godini (primjerice, tablica zaprimljenih upita te odgovora na iste i slično.)

- djelatnici udruge za zaštitu potrošača koja se prijavljuje na Javni poziv, a koji će, u svojstvu izlagača na informativnim pultovima, sudjelovati u središnjem obilježavanju i/ili regionalnim događanjima, moraju imati odgovarajuće kompetencije iz područja zaštite potrošača, što se dokazuje dostavljanjem sljedećih dokumenata:

• životopis djelatnika udruge za zaštitu potrošača koji će sudjelovati na središnjem obilježavanju i/ili regionalnim događanjima;

• dokaz o završenim edukacijama iz područja zaštite potrošača djelatnika udruge za zaštitu potrošača koji će sudjelovati na središnjem obilježavanju i/ili regionalnim događanjima;

Način i rok za podnošenje prijava:

Prijave udruga za zaštitu potrošača na Javni poziv zaprimat će se na adresu elektroničke pošte: prava.potrosaca@mingo.hr zaključno do dana 17. siječnja 2018. godine.

Prilikom dostavljanja prijave, potrebno je izričito navesti prijavljuje li se udruga za zaštitu potrošača za sudjelovanje na regionalnom događanju u određenom gradu i/ili se prijavljuje za sudjelovanje na središnjem obilježavanju u Zagrebu.

Kriteriji za odabir:

Zaprimljene prijave procijeniti će Povjerenstvo za organizaciju „Tjedna prava potrošača u Republici Hrvatskoj“ u razdoblju od 8. do 15. ožujka 2018. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo će uzeti u razmatranje isključivo one prijave koje su dostavljene do Javnim pozivom navedenog roka. Prijave koje su podnesene nakon predviđenog roka neće se razmatrati.

Temeljem provedene procjene prijava, Povjerenstvo će sastaviti popis udruga za zaštitu potrošača koje su postigle najveći broj bodova u procesu procjene.

Svim podnositeljima prijava dostavit će se odgovor o prihvaćanju ili neprihvaćanju prijave putem elektroničke pošte.

 Stranica