Premijer Milanović na Marišćini, prvom CGO-u u Hrvatskoj

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/562632fbabd0b.JPG

'Centar za gospodarenje Marišćina prvi je izgrađeni od njih ukupno 13 u Hrvatskoj. Svi centri su trebali biti gotovi još 2010. godine, no kada smo 2011. preuzeli mandat nije bio niti jedan. Sve smo ubrzali, a rezultate vidimo i danas ovdje. Marišćina je izgrađena i u probnom radu. Centar Kaštijun za Istarsku županiju kreće uskoro, a još 4 centara koja pokrivaju 7 županija do kraja godine su u natječaju za radove. Centri omogućuju zatvaranje svih odlagališta otpada u tim županijama kao i otvaranje  gotovo 1.000 direktnih radnih mjesta' – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović danas predstavljajući premijeru Vlade RH Zoranu Milanoviću projekt CGO-a Marišćina.

Premijer Milanović je u sklopu svog današnjeg boravka u Primorsko-goranskoj županiji obišao i centar za gospodarenje otpadom Marišćina u Viškovu u kojemu mu je ministar Zmajlović predstavio prvi centar u Hrvatskoj te ga informirao o aktivnostima na uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

Centar za gospodarenje otpadom Marišćina prvi je centar koji je izgrađen u Hrvatskoj i koji je trenutno u probnom radu. Vrijednost centra je 277 milijuna kuna. Sufinanciran je sa 71% sredstava iz EU fondova, dok su ostatak iznosa osigurali Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija i tvrtka Ekoplus koja će upravljati centrom.

U centru će ukupno biti zaposleno 57 osoba.

Centar za gospodarenje otpadom Marišćina pokrivat će potrebe Primorsko-goranske županije i njenih 296.195 stanovnika.

U Hrvatskoj će ukupno biti izgrađeno 13 centara za gospodarenje otpadom za koja smo osigurali 5 milijardi kuna, pretežno EU sredstava.

To su moderne tvornice u kojima će se u skladu sa visokim ekološkim standardima otpad dodatno obrađivati i razvrstavati.

Uz Marišćinu je izgrađen i CGO Kaštijun za Istarsku županiju, a u visokoj fazi realizacije su još 4 centra za gospodarenje otpadom - Bikarac za Šibensko-kninsku županiju, Biljane Donje za Zadarsku županiju, Babina gora za Karlovačku županiju te centar za gospodarenje otpadom Piškornica koja će pokrivati potrebe 4 sjeverozapadne županije – Međimursku, Varaždinsku, Krapinsko-zagorsku i Koprivničko-križevačku županiju, dok je za njih 6 u tijeku izrada dokumentacije.

 

 Stranica