Predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja sudjelovali na 9. ministarskoj konferenciji „Okoliš za Europu“ u Nikoziji

Slika /slike/Vijesti/2022/Šiljeg Cipar.jpg

Konferencija „Okoliš za Europu“ okupila je oko 1000 sudionika iz 70-ak delegacija država UNECE regije i međunarodnih organizacija. Odvijala se pod nazivom „Mijenjajmo planet“ i bila je posvećena dvjema temama: Ozelenjavanju gospodarstva u Paneuropskoj regiji: prema održivoj infrastrukturi te Primjeni načela kružnog gospodarstva na održivi turizam. Delegaciju Republike Hrvatske na konferenciji činili su predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva turizma i sporta te Veleposlanstva Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, a vodio ju je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg.
 
Rasprave su potvrdile kako ulaganja u održivu i otpornu infrastrukturu trebaju biti u središtu politika zelenog gospodarstva te imati središnju ulogu u planovima oporavka od pandemije COVID-19. Nova održiva infrastruktura treba promicati učinkovitost resursa kako bi se smanjili dugoročni učinci na okoliš, kroz poticanje inovacija, korištenjem rješenja temeljenih na prirodi i suradnjom s privatnim sektorom. Infrastruktura i turizam ključni su sektori u prijelazu na zeleno gospodarstvo te je neophodno uzeti u obzir okolišne, društvene i zdravstvene aspekte tih industrija.
Deklaracijom koja je aklamacijom usvojena kao ishod konferencije potvrdila se predanost država suočavanju s okolišnim i klimatskim izazovima u UNECE regiji, prepoznaje se uloga alata koji su na raspolaganju državama za postizanje okolišnih ciljeva, poput UNECE okolišnih konvencija te se usmjeravaju buduće okolišne aktivnosti, posebice vezane za održivu infrastrukturu i održivi turizam. Poziva se države da se pridruže Globalnoj turističkoj inicijativi za plastiku koja ujedinjuje turistički sektor u zajedničkoj viziji za kružno gospodarenje plastikom te Glazgovskoj deklaraciji i time potvrde predanost Desetljeću djelovanja za klimu u turizmu. Naglašena je nužnost poduzimanja napora za smanjenje emisija stakleničkih plinova iz turizma, posebice u podsektorima visokog učinka (uključujući putničke brodove, zrakoplovstvo i smještaj) te poboljšanja učinkovitosti u korištenju resursa.
Poseban segment konferencije bio je posvećen obrazovanju za održivi razvoj te je usvojen Provedbeni okvir 2021-2030 UNECE-ove Strategije obrazovanja za održivi razvoj iz 2005., a deklaracija je naglasila potrebu za više obrazovanja za održivi razvoj kako bi se unaprijedilo upravljanje okolišem, ojačala demokracija okoliša i osnažilo učenike svih uzrasta znanjem, vještinama, vrijednostima i stavovima za suočavanje s međusobno povezanim globalnim izazovima. Očekivano, osuđena je ruska agresija na Ukrajinu i prepoznata potreba da se procijene štete po okoliš izazvane vojnom agresijom.Stranica