Predstavljeni projekti na području Pleternice, Požege i Velike

  • Slika /slike/Vijesti/3.7.2020. Požega.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić boravio je danas u radnom posjetu Požeško-slavonskoj županiji gdje su predstavljeni vodnokomunalni projekti i aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom.

U Pleternici je održana uvodna konferencija EU projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“ koji se provodi unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Projekt vrijedan 176 milijuna kuna iz EU sredstava financira se s 99 milijuna kuna, a preostalih 42 milijuna kuna unutar prihvatljivih troškova sufinanciraju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode i tri jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt i povodi.

Za oko 13 tisuća stanovnika Grada Pleternice, Grada Požege i Općine Jakšić priključenih na sustav javne odvodnje predmetnim će se projektom do kraja ove godine osigurati povećanje priključenosti s postojećih 52 % na 90 %. Ostvarenje ovog cilja omogućit će se proširenjem i rekonstrukcijom postojećeg sustava javne odvodnje. Izgradit će se oko 45 km tlačno-gravitacijskih kolektora, 19 crpnih stanica, 6 retencijskih bazena, 10 kišnih preljeva i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 15.300 ES. Uz to, rekonstruirat će se 2 crpne stanice, 920 m tlačnih vodvoda i 4 kišna rasterećenja.

Ministar je u Požegi prisustvovao svečanom otvorenju novog poslovnog objekta tvrtke Komunalac Požega d.o.o. Na navedenoj lokaciji radovima vrijednim 9,11 milijuna kuna izgrađeno je nekoliko građevina koje su smještene u poslovnom krugu na parceli od oko 8700 kvadratnih metara. Osim glavne poslovne zgrade neto površine oko 935 kvadratnih metara, sagrađeni su i skladišni prostori i nadstrešnice površine oko 870 kvadratnih metara.  U sklopu glavne poslovne zgrade izgrađena je i edukativna učionica koja će služiti za edukaciju korisnika, vrtićke i školske dobi, ali i starijih, i to posebice u dijelu oko razvrstavanja otpada.

Održano je i svečano otvorenje Reciklažnog dvorišta Velika, povodom završetka radova na izgradnji tog reciklažnog dvorišta. Projekt vrijedan 3,3 milijuna kuna sufinancira se s 85 % bespovratnih sredstava. Uz aktivnosti odvojenog prikupljanja na toj lokaciji, projekt obuhvaća i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti namijenjenih stanovništvu Općine Velika.

Foto: Grad Požega i Grad PleternicaStranica