Predstavljen projekt AIRQ – Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka

Slika /slike/Vijesti/Nirvana Frankovic Mihelj, Igor Cizmek, Cleo Kosanovic, Gordana Pehnec, Vladimir Jelavic_.jpg

Na Okruglom stolu o kvaliteti zraka u sklopu 11. nacionalnog znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem „ZAŠTITA ZRAKA 2019“ danas je u Bolu na otoku Braču predstavljen projekt AIRQ – Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka koji provodi Državni hidrometeorološki zavod u suradnji s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Voditeljica projekta AIRQ, dr.sc. Cleo Kosanović je ovom prilikom istaknula: „Projekt AIRQ od strateškog je značaja za Hrvatsku i njene građane. Zahvaljujući njegovoj implementaciji Republika Hrvatska imat će uspostavljen cjelovit sustav mjerenja i kontrole zraka u skladu s europskim i nacionalnim kriterijima o očuvanju okoliša i zdravlja ljudi. Pored navedenog, projektom će se osigurati stopostotna informiranost naših građana o kvaliteti zraka u urbanim područjima“.

Projektom AIRQ, koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a čija ukupna vrijednost iznosi 125.123.500,00 kuna, napravit će se značajan pomak i osigurati unaprjeđenje u kvaliteti zraka za sve građane Hrvatske, pružiti potpora implementaciji zakonodavnog okvira u području kvalitete zraka i okoliša te osigurati izgradnja pet novih i modernizacija 19 postojećih mjernih postaja.

„Gotovo 450 milijuna kuna osigurano je za dva strateška projekta Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Republike Hrvatske. Riječ je o projektima METMONIC i  AIRQ koji su primjer primjene naprednih tehnologija u rješavanju okolišnih izazova, kako meteoroloških, tako i onih klimatskih. Očekujemo nakon provedbe projekta imati ojačane kapacitete koji će donijeti unapređenje u zaštiti okoliša kao i ekonomsku dobit za gospodarstvo na nacionalnoj i europskoj razini“, naglasio je pomoćnik ministra Igor Čižmek.

Na Okruglom stolu o kvaliteti zraka uz voditeljicu projekta dr.sc. Kosanović i pomoćnika ministra Čižmeka, sudjelovali su predstavnica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Nirvana Franković Mihelj, koordinatorica projekta za Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Gordana Pehnec te direktor Odjela za zaštitu okoliša i održivi razvoj Ekonerga dr.sc. Vladimir Jelavić.Stranica