Poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada na e-Savjetovanju

Slika /slike/Vijesti/E-savjetovanja.jpg

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja objavilo je 28. kolovoza 2019. godine informaciju o ključnim elementima otvorenog poziva za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada.

Ovaj otvoreni poziv bit će objavljen u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Specifičnog cilja 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Kroz njega se planira sufinancirati izgradnja i nadogradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

Ukupna raspoloživa sredstva predviđena za ovaj poziv iznose 250 milijuna kuna. Prihvatljivi prijavitelji su mala, srednja i velika poduzeća kojima je po projektnom prijedlogu dostupno od 10 do najviše 50 milijuna kuna po pojedinačnom projektu.

e-Savjetovanje je otvoreno do 27. rujna 2019. godine i dostupno je na sljedećoj poveznici: e-Savjetovanja

Stranica