Poziv na operativno-tehničku radionicu za davatelje digitalnih usluga sukladno Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

Slika /arhiva_gospodarstvo/public/downloaded/RADIONICA 28022019.jpg

Poziv na operativno-tehničku radionicu za davatelje digitalnih usluga sukladno Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

 

u četvrtak 28. veljače 2019. od 10 - 12h

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Velika dvorana, Ulica grada Vukovara 78, 10000, Zagreb

 

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 6. srpnja 2018. donio Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga - ZKS (Narodne novine br. 64/2018 od 18. srpnja 2018.). Cilj Zakona je osigurati visoku razinu kibernetičke sigurnosti u pružanju usluga koje su od posebne važnosti za odvijanje ključnih društvenih i gospodarskih aktivnosti. Zakonom se uređuju postupci i mjere za postizanje tog cilja, nadležnosti i ovlasti nadležnih sektorskih tijela, jedinstvene nacionalne kontaktne točke, tijela nadležnih za prevenciju i zaštitu od incidenata i tehničkog tijela za ocjenu sukladnosti, nadzor provedbe i prekršajne odredbe. Zakonom se definiraju operatori ključnih usluga i te davatelji digitalnih usluga kao obveznici i adresati, ako i njihova nadležna sektorska tijela za provedbu aktivnosti i nadzor. Nadležno tijelo za nadzor davatelja digitalnih usluga sukladno Zakonu je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Zakon definira davatelje digitalnih usluga kao privatne subjekte koji pružaju neku digitalnu uslugu s Popisa iz Priloga II. Zakona, a to su:

1. Internetsko tržište

2. Internetska

3. Usluge računalstva u oblaku

 

Također člankom 3. propisano je kroz stavak 2. kako davatelji digitalnih usluga podliježu nadležnostima i ovlastima propisanim ZKS-om ako na teritoriju Republike Hrvatske imaju sjedište ili svog predstavnika te pod uvjetom da takav davatelj ne predstavlja mikro ili mali subjekt maloga gospodarstva kako su oni definirani zakonom kojim se uređuju osnove za primjenu poticajnih mjera gospodarske politike usmjerenih razvoju, restrukturiranju i tržišnom prilagođavanju maloga gospodarstva.

Cilj ove operativno-tehničke radionice je upoznavanje gospodarskih subjekata iz područja digitalnih usluga sa provedbom Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga(ZKS).

Prezentacijama nadležnih tijela te raspravom svih dionika želimo dati odgovore na sva pitanja vezana uz provedbu ZKS-a te pojasniti procedure u slučaju nastanka incidenta sa znatnim učinkom.

Ukoliko ste davatelj digitalne usluge sukladno Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, prijavite svoje sudjelovanje na radionici putem najkasnije do ponedjeljka 25. veljače 2019. na adrese e-pošte: nadzor.DSP@mingo.hr ili matija.macek@mingo.hr

 

Poziv na radionicu možete preuzeti ovdje.Stranica