Povjerenstvo za istraživanje Volkswagenovog eko skandala o zaštiti potrošača i okoliša u Hrvatskoj

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/56279587134a6.jpg

'Posljedice skandala s lažiranjem podataka o emisijama štetnih plinova  volskwagenovih vozila tek se zbrajaju. Činjenica je da se ne radi o slučajnoj tehničkoj pogrešci koja se svakome može dogoditi nego o namjernom lažiranju radi nečijeg profita. Neprihvatljivo mi je da ovakav eko skandal poništi sve što smo postigli u zadnje četiri godine u promicanju čistijeg transporta. Želim također dobiti provjerene i pouzdane podatke tko je oštećen osim kupaca koji su u dobroj vjeri kupovali jedno a kupili nešto  drugo. I želim poduzeti apsolutno sve što mi je na raspolaganju da se ovakvo nešto u Hrvatskoj više nikad ne dogodi.' – izjavio je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović povodom sjednice istražne komisije koju je imenovao za rad na eko skandalu koncerna VW. 

Ministar Zmajlović osnovao je Povjerenstvo čiji je cilj objektivno i nepristrano utvrditi sve relevantne činjenice povezane uz sumnje oko manipulacije rezultata prilikom eko testova iz dizelskih motora od strane Volkswagen koncerna. Povjerenstvo će procijeniti nastalu situaciju i eventualne štete po okoliš, potrošače i državni proračun. Također, predložit će daljnje mjere za smanjivanje eventualno nastale  štete i sprječavanje ponavljanja istih ili sličnih slučajeva u budućnosti.

Riječ je o tematici koja uz resor zaštite okoliša zadire i u resore gospodarstva, poduzetništva, financija, unutarnjih poslova, prometa i zdravlja. Stoga je potrebno analizirati sve propise i usuglasiti daljnje korake kako bi se donijele sve potrebne mjere za zaštitu građana i okoliša.

Voditeljicom Povjerenstva imenovana je pomoćnica ministra zaštite okoliša i prirode Marija Šćulac Domac. Članovi Povjerenstva čine brojni stručnjaci iz resornog ministarstva, Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva, MUP-a, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva zdravlja, Centra za vozila Hrvatske, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Državnog zavoda za mjeriteljstvo i  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

'Tri najvažnija zadatka komisije su utvrđivanje broja zahvaćenih vozila, definiranje uvjeta pod kojima se trebaju ukloniti nedostaci na način da se ne stvaraju dodatni troškovi građanima niti od njih zahtijeva dodatni angažman o vlastitom trošku te priprema prijedloga koje ću uvrstiti u službeno stajalište RH na razini EU oko potrebnih promjena u normiranju i kontroli.' – istaknuo je Zmajlović. Sljedeći ponedjeljak ministar će u Luxemburgu sudjelovati na sastanku s kolegama ministrima okoliša EU  a jedna od tema upravo je VW skandal. Na sjednici ministara okoliša predočit će se i rezultati konzultacija koje je predvodila povjerenica  Bienkowska, zadužene za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i male i srednje poduzetnike a koje je jučer i dostavljeno ministrima nadležnima  za slučaj  Volkswagen.

Dodatne informacije:

Promet sudjeluje s 25% u onečišćenju zraka a 71% od toga otpada na cestovni promet. Najveći problem je u gradovima. Osim ispušnih plinova kao što su ugljični monoksid (CO), dušikovi oksidi (NOx) i ugljični dioksid (CO2), veliki problem su lebdeće čestice (PM). Najnovija norma Euro 6 uvodi nova ograničena upravo najviše u segmentu ispuštanja štetnih sastojaka ispuha koji su izravni onečišćivači okoliša. Konkretno se odnose na smanjenje emisije NOx (dušikovih oksida) i PM (sitne krute čestice čađi koje nastaju u procesu izgaranja). Istraživanja pokazuju kako automobili s programima za lažiranje ispuštaju i nekoliko puta više štetnih plinova nego što je u pojedinim zemljama dozvoljeno. Emisije iz prometnog sektora rezultat su isparavanja i izgaranja goriva. Cestovni  promet  je glavni izvor  NOx, CO i čestica. U RH se 36% odnosi na NOx (u gradovima još više ), od čega osobna vozila 54% i teška vozila 31% emisija. Različite emisije onečišćujućih tvari ovise o vrsti vozila/tehnologiji motora i svojstvima goriva. Važno je naglasiti znatne zdravstvene rizike izloženosti dušikovim oksidima. Dušikovi oksidi su otrovni i nadražuju ljudske dišne organe. Oni su glavna komponenta zagađenja atmosfere, uključeni u stvaranje kiselih kiša i fotokemijskoga smoga te stvaranje i razgradnju ozonskoga sloja u stratosferi.

 Stranica