Potpisani ugovori za dva EU projekta na području Splitsko-dalmatinske županije

  • Slika /slike/Vijesti/190713 jelsa.jpg
  • Slika
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za projekt „Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – Trilj, Otok i Dicmo“ potpisan je u subotu 13. srpnja 2019. godine. 

Ugovore su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković, direktor Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine Milan Smoljo, gradonačelnik Grada Trilja Ivan Šipić te načelnici Općine Otok Dušan Đula i Općine Dicmo Ivan Maretić. Svečanosti je nazočio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenković.

Tom je prigodom predsjednik Vlade istaknuo kako je ovo važan iskorak u rješavanju cijelog vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje na cetinskom području. „Ovo je bitan projekt i za druge invsticije. Njime dižemo standard života na ovom području na višu razinu“ istaknuo je čestitajući svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog važnog investicijskog projekta.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta Trilj, Otok, Dicmo je 247.484.875,00 kn dok su procijenjeni prihvatljivi troškovi 197.987.900,00 kn. Kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ osigurano je 132.887.023,53 kn. Uz to, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osigurat će 28.211.464,82 kn koliko i Hrvatske vode. Preostali dio sufinancirat će Grad Trilj, Općina Otok i Općina Dicmo.

Gradonačelnik Trilja Ivan Šipić rekao je kako je potpisivanje ugovora za Grad Trilj povijesni događaj. „Ovaj projekt ima itekako razvojno, graditeljsko i životno pitanje’ istaknuo je dodavši kako se nada kako će mnoga građevinska operativa s ovog područja biti uključena u realizaciju projekta.
„Pitanje kanalizacijskog sustava na području Općine Otok je od životne važnosti i mi ćemo s ovim sredstva puno toga riješiti“ naglasio je načelnik Otoka Dušan Đula.

Za razliku od Trilja i Otoka, u Općini Dicmo od dobivenih sredstava rješavat će se pitanje vodoopskrbnog sustava. „Sada smo konačno došli do tih sredstava kako bi u cijelosti zakružiti vodopskrbnu mrežu na području Općine Dicmo“ kazao je Maretić dodavši da se radi o nešto manje od 5 kilometara dužine vodovoda, na kojem će se izgraditi dvije hidrostanice.

Realizacijom ovoga projekta stupanj priključenosti na sustav odvodnje s postojećih 35 % povećat će se na 88% u Trilju i na 68 % u Otoku u kojem trenutno ne postoji sustav odvodnje.

O projektu je govorio i ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić koji je rekao da je svaka kuna koja uđe u Cetinsku krajinu dobro potrošena kuna, pa tako i ovih 248 milijuna kuna za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćivače. Ustvrdio je kako će zahvaljujući tom projektu nekoliko tisuća stanovnika dobiti vodu, odvodnju i kanalizaciju što će podići kvalitetu života. „Siguran sam da hoćemo i možemo učiniti više u razdoblju koje je pred nama. To nam je posao i obveza, a kohezija je ključ svega“ poručio je ministar Ćorić.

Predviđeno je da sve pripremne, personalne, tehničke i provedbene aktivnosti traju oko 3,5 godine.

Isti dan potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za projekt „Projekt izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Jelsa-Vrboska i Stari Grad“.

Ovaj projekt vrijedan je 473,6 milijuna kuna od čega 259 milijuna čine EU sredstva. Preostalih 119,8 milijuna kuna u projektu će osigurati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 47,9 milijuna kuna) te Hvarski vodovod d.o.o. 9,9 milijuna kuna.

Projekt će obuhvatiti izgradnju linijskih građevina aglomeracija Jelsa-Vrboska i Stari Grad te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Jelsa-Vrboska i Stari Grad.

Provedbom ovog Projekta osiguravaju se preduvjeti za podizanje stupnja priključenosti stanovništva na sustav odvodnje s postojećih 35 % na 96 % (aglomeracija Jelsa-Vrboska), odnosno s postojećih 55 % na 95 % (aglomeracija Stari Grad), a popratnim investicijama u sustav vodoopskrbe posljedično će se smanjiti gubici na sustavu vodoopskrbe s 38,8 % na 33 %.

Procijenjeno trajanje provedbe Projekta je najkasnije do prosinca 2022. godine.
 
 

Stranica