Potpisani ugovori o izgradnji nove kolektorske i vodovodne mreže na području Grada Vodica

  • Slika /slike/Vijesti/2021/vodovod (8 of 10)-2.jpg
  • Slika
  • Slika
Ugovore o gradnji nove kolektorske i vodovodne mreže na području Grada Vodica u sklopu projekta „Izgradnja fekalne kanalizacije, vodovodne mreže i telekomunikacijske mreže u sklopu rekonstrukcije dionice državne ceste D8 u Vodicama“ potpisali su jučer u Vodicama generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković i direktor Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik Frane Malenica.
 
Potpisivanju su nazočili ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić, župan Šibensko-kninski Goran Pauk i gradonačelnica Grada Vodica dr. Nelka Tomić.
 
Potpisana su dva ugovora o sufinanciranju: Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina vodoopskrbe na području Grada Vodice i Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina odvodnje na području Aglomeracije Vodice.
 
Oba ugovora su vrijedna 4.100.000,00 kuna bez PDV-a od čega se 3.400.000,00 kuna odnosi na fekalnu kanalizaciju, a 700.000,00 kuna na vodoopskrbu. Projekt obuhvaća izgradnju fekalne kanalizacije i vodovodne mreže u sklopu rekonstrukcije dionice državne ceste D8 u vodicama (cca 1,7 kilometara). Planirana je izgradnja 1.050 metara fekalne kanalizacije te vodoopskrbne mreže u dužini od 230 metara.
 
Kanalizacijska i vodovodna mreža koji su predmet ovog projekta dio su integralnih sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Vodica čiji se nastavak izgradnje planira kroz realizaciju EU projekta Aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima Faza II. S obzirom na status pripremljenosti Aplikacijskog paketa, ishođenost dozvola te riješenost imovinsko-pravnih odnosa projekt Aglomeracije je visokom stupnju spremnosti i planira se realizirati u razdoblju 2021. – 2027.

Stranica