Potpisani sporazumi sa sedam jedinica lokalne samouprave o suradnji na projektima sunčanih elektrana

Slika /slike/Vijesti/2021/Fotografija.jpg
Ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić sudjelovao je danas na potpisivanju sporazuma između HEP-a i jedinica lokalne samouprave o suradnji na projektima sunčanih elektrana.
 
Predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede Frane Barbarić sporazume je potpisao s predstavnicima općina Vrpolje, Lovinac, Orle, Zdenci, Satnica Đakovačka, Trpinja te gradom Valpovom. Na temelju sporazuma o suradnji sa sedam jedinica lokalne samouprave, HEP će realizirati projekte sunčanih elektrana ukupne snage 60 MW i procijenjene investicijske vrijednosti od 380 milijuna kuna.
 
Ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić istaknuo je kako je današnji događaj jasan pokazatelj kako je Republika Hrvatska krenula u intenzivnu dekarbonizaciju energetskog sektora te se u narednim godinama ozbiljno računa na povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.
 
„Realizacija ovih projekata pokazuje kako se ideja dekarbonizacije provodi, ne samo u našoj najsnažnijoj energetskoj kompaniji, već i na razini lokalne samouprave koja je najpozvanija da u dekarbonizaciji vidi i priliku za vlastiti gospodarski rast. Sada je važno da se ubrza priprema dokumentacije, a zatim i sama izgradnja elektrana, kako bismo što prije ostvarili postavljene ciljeve“, izjavio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić. Ministar je istaknuo i kako su s ciljem povećanja proizvodnje iz obnovljivih izvora energije, u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost predviđena znatna sredstva koja će se uložiti u dogradnju, modernizaciju i digitalizaciju elektroenergetskog sustava.
 
Novih sedam sporazuma nastavak je suradnje s općinama i gradovima, s kojima je HEP 2019. i 2020. godine sklopio sporazume o razvoju 11 projekata sunčanih elektrana. HEP tako na 18 izabranih lokacija na području 6 gradova i 12 općina razvija projekte sunčanih elektrana ukupne priključne snage 168 MW te investicijske vrijednosti od 1,08 milijardi kuna. Očekivana godišnja proizvodnja budućih 18 sunčanih elektrana iznosi 242 milijuna kilovatsati, čime se može zadovoljiti potrošnja oko 65.000 kućanstava.
 
„Ovim vidom suradnje obuhvatili smo više od polovice Hrvatske jer ćemo ukupno 18 projekata izvesti na području čak 12 županija. U razvojnoj strategiji za cilj smo postavili da ćemo do 2030. godine u sunčanim elektranama imati oko 350 megavata. Gotovo polovicu tog iznosa, čak 168 megavata, izgradit ćemo na temelju sporazuma s općinama i gradovima. Na taj način imamo priliku zajedno raditi na jačanju gospodarskog i ukupnog razvoja lokalnih zajednica, a time i čitave Hrvatske“, izjavio je Frane Barbarić, predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede d.d.
 
Ciklus izgradnje sunčanih elektrana važan je dio obnovljivog scenarija Hrvatske elektroprivrede koji do 2030. godine planira za 50 posto povećati udjel obnovljivih izvora u vlastitoj proizvodnji električne energije. U razdoblju od 2019. do danas HEP je pustio u rad ili je pred dovršetkom izgradnje sedam sunčanih elektrana, ukupne snage 23 megavata i vrijednosti oko 200 milijuna kuna.

Stranica