Potpisan Ugovor za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka

  • Slika /slike/Vijesti/2021/UPOV Rijeka potpisivanje.jpg
  • Slika
  • Slika
Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić sudjelovao je danas na svečanom potpisivanju Ugovora o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Delta, u sklopu 1,76 milijardi kuna vrijednog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Vrijednost Ugovora iznosi 522.600.000,36 kuna.
 
„Ovo je iznimno velik i važan projekt. Zahvaljujući njemu, Rijeka će idućih godina postati značajno gradilište u vodno-komunalnom smislu, a od izvođača očekujemo da u roku i na najbolji način izgradi svu potrebnu infrastrukturu. Drago mi je da je gradonačelnik Filipović prepoznao važnost ovog projekta i unio potrebnu dinamiku, a zahvale idu i Hrvatskim vodama, te lokalnom komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija“, rekao je ministar Ćorić.
 
Ugovor su potpisali predstavnici zajednice ponuditelja CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP JIANGSU POWER DESIGN INSTITUTE Co. Ltd. i SUMEC COMPLETE EQUIPMENT AND ENGINEERING Co. Ltd. Gu Wentao i Sun Ya, te direktor Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini. Svečanosti je prisustvovao i NJ. E. g. Qianjin Qi, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj.
 
Novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka imat će kapacitet pročišćavanja za opterećenje od 200.000 ekvivalent stanovnika i maksimalni protok od 1.000 litara u sekundi. Bit će drugog stupnja pročišćavanja za biološku liniju obrade otpadnih voda, sa stanicom za prihvat sadržaja septičkih jama, anaerobnom digestijom, dehidracijom otpadnog mulja i termalnim sušenjem mulja. Otpadne vode biološki će se obraditi prije njihova ispuštanja u more, a mulj će se obraditi i sušiti do sadržaja od minimalno 90% suhe tvari. Predviđeno je da svi dijelovi uređaja budu u zatvorenim objektima, a izgradit će se na Delti, u blizini postojećeg uređaja, na desnoj obali Rječine.
 
Radovi obuhvaćeni Ugovorom uključuju projektiranje, ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti, nabavu, izgradnju, dovršenje, testove po dovršetku, puštanje u rad, pokusni rad, tehnički pregled, obuku osoblja Naručitelja, ishođenje uporabne dozvole, dokazivanje jamčenih operativnih troškova za UPOV Rijeka tijekom pokusnog rada te sve vezane poslove uključivo pripremne terenske radove i otklanjanje nedostataka tijekom razdoblja odgovornosti za nedostatke.
 
Cilj ovakvih projekata je poboljšanje javnih vodoopskrbnih sustava, sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti sustava za vodu za piće, kao i za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda.
 

Stranica