Poticanjem sustava javnih električnih bicikala do smanjenja onečišćenja zraka

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/5566e0e23fd8e.jpg

„Za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti u prometu ove smo godine osigurali 31,5 milijuna kuna jer čak četvrtina štetnih emisija CO2 dolazi iz prometa. Njima utječemo na poboljšanje kvalitete zraka, posebno u gradovima koji su iznimno opterećeni prometom. Zato provodimo niz mjera i subvencioniranja projekata poticanja čistijeg transporta, a jedan od njih je projekt prijevoza javnim elektrobiciklima u Čakovcu vrijedan milijun kuna. Građani i gosti grada od sada će moći koristiti 20 električnih bicikala koji su, važno je istaknuti, hrvatski proizvod. Ovakvim projektima čuvamo okoliš, smanjujemo emisije stakleničkih plinova i doprinosimo ublažavanju klimatskih promjena, te podižemo kvalitetu života građana“ – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović na današnjem predstavljanju projekta javnih električnih bicikala u gradu Čakovcu.

Grad Čakovec proveo je projekt prijevoza javnim električnim biciklima pod nazivom „Štromček“. Električni bicikli su hrvatski proizvod. Vrijednost projekta je oko milijun kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao ga je sa 40% iznosa.

„Izuzetno sam ponosan što je Čakovec jedan od prvih gradova u Hrvatskoj u kojem će građani imati priliku voziti se električnim biciklima. Dvije stanice koje su postavljene, jedna ovdje kod 2. osnovne škole, a druga kod Macanovog doma u središtu grada, omogućit će građanima da na sat vremena posude bicikl, obave u gradu ili ovdje na jugu što trebaju, te se vrate na polazište. Interes za korištenje električnih bicikala je velik te ćemo vjerojatno po gradu postaviti još punionica. Zahvaljujem se Ministarstvu i Fondu što su nam dali potporu u realizaciji ovog projekta te se preporučamo i za ubuduće, a građane pozivam da što više koriste bicikle“ – rekao je gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač.

Električni bicikli daju sve pogodnosti bicikla, ali uz minimalan napor. Dosežu brzinu do 25km/h što je gotovo kao i slabiji motocikl, no znatno jeftinije. Idealan je za gradske gužve i razgledavanje. Koristi koje stanovnici grada a i turisti ostvaruju njihovim korištenjem su mnogobrojne, primjerice, brži i ekološki prijevoz uz minimalan napor i minimalne troškove, dozvoljen pristup dijelovima grada gdje automobili ne mogu, nije potrebna registracija i vozačka dozvola, nema naplate parkinga i nema troškova za gorivo.

Cilj projekata energetske učinkovitosti u prometu je smanjiti emisije CO2 u prometu, odnosno ukupne emisije stakleničkih plinova na razini države. Time će se smanjiti i onečišćenje zraka, posebno u gradovima u kojima je koncentracija cestovnog gradskog prometa i najveća.

Za sufinanciranje energetske učinkovitosti u prometu ukupno je ove godine osigurano 31,5 milijuna kuna, a obuhvaća, među ostalim, projekte sufinanciranja kupnje ekološki prihvatljivijih vozila građanima i tvrtkama, sufinanciranje ekoloških vozila nacionalnim i parkovima prirode, sufinanciranje ekološkog javnog prijevoza, izgradnju punionica za vozila na električni pogon, kupnju teretnih vozila na hibridni pogon, treninge eko-vožnje.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku Sven Müller naglasio je da Fond prepoznaje važnost ulaganja u čistiji transport, a posebno veliki utjecaj mogu imati upravo projekti vezani za javni prijevoz u gradovima.

„Kod poticanja drugih mjera u prometu ove smo godine uveli neke novosti od kojih svakako ističem poticanje izgradnje punionica za vozila na električni pogon, a čime želimo potaknuti izgradnju infrastrukture koja logično mora pratiti porast interesa za kupnju električnih vozila“-istaknuo je Müller.

Za sufinanciranje projekata poput, na primjer, izgradnje punionica za vozila na električni pogon, pregradnje vozila svih kategorija na električni pogon i pogon stlačenim prirodnim plinom, uvođenje sustava javnih bicikala ili kupnju električnih bicikala u 2015. godini osigurano je 8,5 milijuna kuna.

U manje od mjesec dana trajanja javnog poziva prijavljeno je 12 projekata vrijednih 1,5 milijuna kuna od kojih se njih polovina odnosi na nabavu električnih bicikala ili uvođenje sustava gradskih bicikala u jedinicama lokalne samouprave.

Uz to treba istaknuti i program sufinanciranja kupnje električnih i hibridnih vozila za građane i tvrtke za koji je ove godine osigurano 15 milijuna kuna, a program je izazvao toliki interes da su planirana sredstva utrošena u manje od dva mjeseca te su osigurana dodatna.

Tvrtkama i obrtnicima odobreno je sufinanciranje 211 vozila s 8,4 milijuna kuna, a za građane 295 vozila u vrijednosti od 10 milijuna kuna.

Posebno je važno istaknuti da je ove godine, u odnosu na lani, za 3,5 puta više odobrenih zahtjeva za električna vozila – njih ukupno 179.

 Stranica