Pokrenuto e-Savjetovanje o Nacrtu Prijedloga zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

Slika /slike/Vijesti/E-savjetovanja.jpg

e-Savjetovanje je otvoreno 30 dana tijekom kojih zainteresirana javnost ima mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja pojašnjenja od strane DHMZ-a i MZOE.

Državni hidrometeorološki zavod danas je na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanje pokrenuo savjetovanje o Nacrtu Prijedloga zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti.

Novi Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj nužan je zbog dugoročnog osiguranja meteorološke i hidrološke djelatnosti u Republici Hrvatskoj sukladno suvremenom zakonodavnom okruženju.

Trenutno su poslovi hidrometeorološke službe u Republici Hrvatskoj, status i ovlasti Zavoda normirani zakonom iz 1978. godine, odnosno Zakonom o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj koji je od stupanja na snagu tri puta mijenjan.

S obzirom da je praksa primjene važećeg Zakona pokazala da neka od pitanja nisu više pravno cjelovita te u provedbenom smislu učinkovita, pokazala se potreba prilagodbe istoga u suvremenom zakonodavnom okruženju.

Ovim Nacrtom Prijedloga zakona, među ostalim, predlaže se:

  • jačanje uloge meteorologije i hidrologije u smanjenju šteta od elementarnih nepogoda, zaštite okoliša i zdravlja, sigurnosti prometa, proizvodnje energije i hrane te planiranja djelatnosti;
  • neprekidno održavanje jedinstvenog državnog sustava motrenja stanja atmosfere i hidrosfere od interesa za Republiku Hrvatsku te drugih dodatnih motrenja;
  • uspostava jedinstvenog sustava upozorenja na vremenske i hidrološke nepogode (tzv. jedinstveni službeni glas);
  • reguliranje i obavljanje međunarodnih obveza iz područja meteorološke, hidrološke i njima srodne djelatnosti;
  • reguliranje nadležnosti DHMZ-a kao izvršitelja državne meteorološke i hidrološke djelatnosti,
  • reguliranje načina financiranja hidrometeorološke djelatnosti na razini Republike Hrvatske te politike dostupa meteoroloških i hidroloških podataka;
  • podrška prilagodbi klimatskim promjenama.

e-Savjetovanje je otvoreno 30 dana (do 15. ožujka 2019. godine) tijekom kojih zainteresirana javnost ima mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja pojašnjenja od strane Državnog hidrometeorološkog zavoda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike. e-Savjetovanje dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10292.Stranica