Pokrenuto e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda

Slika /slike/Vijesti/e savjetovanje.jpeg

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je kao stručni nositelj 29. siječnja 2020. godine na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću pokrenulo e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda.

Predmetna Uredba je u postupku donošenja na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17 i 66/19), a ujedno je i mjera u Nacionalnom programu reformi 2019. Vlade Republike Hrvatske s rokom donošenja u I. kvartalu 2020. godine.

Nacrtom prijedloga Uredbe predlažu se dva modela obračuna naknade za korištenje voda na zahvaćenu vodu za ljudsku potrošnju koju isporučitelji vodnih usluga isporučuju korisnicima vodne usluge javne vodoopskrbe neovisno zahvaća li se voda iz tijela površinskih ili podzemnih voda i neovisno o njenoj kategoriji, a sve s ciljem stimuliranja smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima.

E-Savjetovanje je otvoreno do 14. veljače 2020. godine, do kad zainteresirana javnost ima mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja pojašnjenja od strane Ministarstva.  

E-Savjetovanje je dostupno na mrežnoj poveznici.Stranica