Pokrenut postupak izrade prijedloga Strategije za procjenu ekonomskog učinka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje od 2023. do 2027.

Slika /slike/informacija.jpg
Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 29. rujna 2022. Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije za procjenu ekonomskog učinka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje od 2023. do 2027.
 
Strategija će definirati prioritete javnih politika i posebne ciljeve politika te primjenu načela „Boljih propisa“ za sektor malog i srednjeg poduzetništva do 2027., s posebnim naglaskom na procjenu ekonomskih učinaka propisa, vodeći računa o načelima održivog razvoja, razvojnih potreba i potencijala malog i srednjeg poduzetništva te unapređenja poslovne klime kao razvojnih prioriteta u Republici Hrvatskoj.
 
Strategija će sadržavati i smjernice za provedbu digitalizacije Testa za malo i srednje poduzetništvo (MSP test) čime će se osigurati podloga za provedbu mjera iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. 1 - GOSPODARSTVO – C1.1.1. R1 Nastavak reforme poslovnog okruženja, za čiju provedbu je zaduženo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. U okviru Strategije odredit će se mjere za provedbu posebnih ciljeva, indikativni financijski plan te okvir za praćenje i vrednovanje provedbe.
 
U izradi Strategije, pod koordinacijom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, sudjelovat će sva tijela državne uprave te predstavnici gospodarskog sektora, uz podršku njemačkog Saveznog ministarstva gospodarstva i zaštite klime.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kontinuirano provodi mjere administrativnog rasterećenja gospodarstva te smanjenja neporeznih i parafiskalnih davanja s ciljem unapređenja poslovne i investicijske klime u Republici Hrvatskoj dok će se izradom Strategije osigurati kontinuitet provedbe regulatorne reforme kroz postavljanje smjernica za razvoj moderne javne uprave kao servisa gospodarstva i građana. 
 
Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije za procjenu ekonomskog učinka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje od 2023. do 2027. dostupna je na poveznici.

Stranica