Pokrenut pilot projekt praćenja divljih oprašivača Cro Buzz Klima

Slika /slike/Vijesti/2021/20210327_111302.jpg
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pokrenulo je pilot projekt „Cro Buzz Klima – Divlji oprašivači Hrvatske i prilagodba klimatskim promjenama“.

Projekt se financira iz ETS sredstava (sredstva dobivena trgovanjem emisijskim jedinicama stakleničkih plinova), a njegova procijenjena vrijednost je 1,1 milijun kuna.
 
Jedan od glavnih ciljeva projekta je prikupiti prve sustavne podatke o divljim oprašivačima Hrvatske i testirati metodologiju njihovog praćenja. Projekt će uključivati terenska istraživanja na pet područja u tri biogeografske regije: Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje, Nacionalni park Risnjak, Nacionalni park Plitvička jezera, područje ekološke mreže Otok Krk, te Grad Zagreb.
 
Osim raznolikosti samih oprašivača, cilj projekta je analizirati kako na oprašivače utječu promjene u klimi i drugi ekološki faktori te predložiti mjere za očuvanje oprašivača i povećanje klimatske otpornosti ekosustava.
 
Divlji oprašivači su raznolika skupina životinja, u koju uz kukce spadaju i ptice i šišmiši. Ipak, najznačajniji oprašivači u našem podneblju su dvije skupine kukaca: divlje pčele i muhe lebdjelice. U Europi je za sada poznato više od 2000 vrsta pčela i oko 1000 vrsta muha lebdjelica. Oprašivanje životinjama je neophodno za opstanak 78-94% biljnih vrsta, kao i više od dvije trećine poljoprivrednih usjeva. Vrijednost usluga ekosustava koje oprašivači osiguravaju poljoprivrednicima u Europskoj Uniji je procijenjena na 15 milijardi eura godišnje.
 
Klimatske promjene prepoznate su kao jedna od glavnih prijetnji za opstanak oprašivača, uz gubitak staništa, pesticide, patogene i invazivne strane vrste. Zbog uloge koju oprašivači imaju za dugoročni opstanak biljaka i poljoprivrednih usjeva, očuvanje raznolikih zajednica oprašivača je neophodno za otpornost kopnenih ekosustava na klimatske promjene.
 
Tijekom provođenja projekta „Cro Buzz Klima“ predviđena je i suradnja s javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima, drugim institucijama i organizacijama, kao i provođenje aktivnosti edukacije i podizanja svijesti javnosti o važnosti i raznolikosti divljih oprašivača Hrvatske i njihovoj ulozi u ublažavanju posljedica klimatskih promjena. Jedan od ciljeva istraživanja u Zagrebu je i izrada kataloga zavičajnih biljnih vrsta za oprašivače u urbanim vrtovima, s podacima o razdobljima cvjetanja i preporukama za sadnju, kako bi potakli građanstvo na promišljanje i sudjelovanje u zaštiti oprašivača.
 
Projekt „Cro Buzz Klima – Divlji oprašivači Hrvatske i prilagodba klimatskim promjenama“ trajat će tri godine.

Stranica