Počeli 65 milijuna kuna vrijedni radovi na sanaciji odlagališta otpada 'Trebež' kod Samobora

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/55f00b4049f61.jpg

'Sanacija odlagališta otpada Trebež bitna je za sve stanovnike Samobora i cijelog ovog kraja jer će značajno doprinijeti povećanju kvalitete života. Bitna je za okoliš koji će biti očišćen od otpada. Radovi su vrijedni 65 milijuna kuna, a u 100% iznosu su osigurana sredstva iz EU fondova i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te lokalna samouprava neće platiti niti kune. Uvođenjem cjelovitog sustava gospodarenja otpadom sanirat ćemo sva odlagališta u Hrvatskoj i izgraditi 13 centara za gospodarenje otpadom za što smo osigurali 5 milijardi kuna. Tako štedimo energiju i sirovine, čuvamo okoliš i omogućavamo nova, zelena, radna mjesta na poslovima obrade i recikliranja' – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović danas prilikom obilaska radova na sanaciji odlagališta otpada Trebež kod Samobora.

Povodom početka radova na sanaciji odlagališta otpada Trebež odlagalište su obišli ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller i gradonačelnik Grada Samobora Krešo Beljak, sa suradnicima.

Vrijednost radova iznosi 65 milijuna kuna od čega je 85% sredstava osigurano iz EU fondova, a preostalih 15% iz nacionalnog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

'Sanacija odlagališta Trebež od iznimne je važnosti ne samo za Samobor, već i za okolno područje, osobito za Grad Zagreb, budući da se odlagalište nalazi u neposrednoj blizini vodocrpilišta Strmec. Zahvaljujem ministru Mihaelu Zmajloviću i direktoru Fonda Svenu Mülleru što su prepoznali vrijednost ovog projekta i omogućili njegovu realizaciju. Zahvaljujući i njima, Samobor je jedan od vodećih gradova u državi' – istaknuo je gradonačelnik Grada Samobora Krešo Beljak.

Radovi na sanaciji odlagališta započeli su u petak 4. rujna. Izvođač radova na sanaciji odlagališta otpada Trebež je zajednica ponuditelja tvrtka Eurco d.d. Vinkovci i Đuro Đaković holding d.d.

Odlagalište Trebež se nalazi 3,5 km od centra Samobora, a u njegovoj blizini je otvoreno vodocrpilište Strmec i rijeka Sava.

Na odlagalištu Trebež je odlagan komunalni i industrijski otpad u periodu od 1968. do 2007. godine te je odloženo oko 300.000 m3 otpada koji je prekriven slojem inertnog zemljanog materijala.

'Planirano je da svi radovi budu gotovi do polovine sljedeće godine, a rezultat će biti sanirano odlagalište, odnosno zelena površina sigurna za građane i okoliš, a to je ujedno i cilj sanacije svih odlagališta u Hrvatskoj do kraja 2018. godine' – rekao je Sven Müller, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

 Stranica