Otvoreno reciklažno dvorište u Općini Lekenik

  • Slika /ARHIVA DOKUMENATA/RD Lekenik naslovna.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Općina Lekenik jučer je na adresi Vatrogasna 2b otvorila reciklažno dvorište. Početkom 2019. godine Općina Lekenik je potpisala Ugovor s tadašnjim Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za energetsku učinkovitost o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Reciklažno dvorište – Općina Lekenik“ u iznosu od 2.127.292,49 kuna.

Izgradnja reciklažnog dvorišta provodila se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te je sufinancirana bespovratnim sredstvima Europske unije.

Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog otpada te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i glomaznog komunalnog otpada.

Otvaranje reciklažnog dvorišta u Općini Lekenik doprinijet će povećanju odvojenog prikupljanja otpada, a time i zaštiti okoliša.

Stranica