Otvoreno e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika iz područja vodnog gospodarstva

Slika /slike/Vijesti/E-savjetovanja.jpg
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kao stručni nositelj, pokrenulo je, 11. prosinca 2019. godine, na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških usluga, poslova preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava te održavanja detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje
 
Predmetni pravilnik u postupku je donošenja sukladno Akcijskom planu za administrativno rasterećenje gospodarstva u 2019. godini iz upravnog područja vodnoga gospodarstva koje obuhvaća 14 mjera administrativnog rasterećenja gospodarstva (redni broj 77-90) propisanih kroz šest provedbenih akata proizašlih iz Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18).

Akcijskim planom za administrativno rasterećenje gospodarstva u 2019. godini, odnosno mjerama iz upravnog područja vodnoga gospodarstva, planirano je rasterećenje u ukupnom iznosu od 8.331.184,10 kn, što predstavlja 31,81 % u odnosu na postojeće stanje.
 
Nadalje, budući je 18. srpnja 2019. godine stupio na snagu novi Zakon o vodama (Narodne novine, broj 66/19) predmetnim pravilnicima provodi se i usklađenje s istim.
 
e-Savjetovanje za navedene Nacrte prijedloga pravilnika otvoreno je do 27. prosinca 2019. godine tijekom kojih zainteresirana javnost ima mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja pojašnjenja od strane Ministarstva.
 
e-Savjetovanja dostupna su na mrežnoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12904
 
 

Stranica