Osiječanima mogućnost da dobiju 100% sredstava za sanaciju odlagališta Filipovica

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/548aeaea041ff.jpg

'Od ulaska Hrvatske u punopravno članstvu EU, ministarstvo je nadležno za odobravanje projekata gospodarenja otpadom za financiranje iz strukturnih fondova do iznosa od 85%. S pripremom dokumentacije najdalje je odmaknuo Osijek te je za prvi takav projekt upućen poziv za prijavu upravo za sanaciju odlagališta Filipovica. Projekt je vrijedan više od 9,5 milijuna kuna, i ukoliko projektna dokumentacija zadovolji tražene kriterije, iz europskih fondova može se osigurati čak 85% nepovratnih sredstava, a ostatak iz Fonda za zaštitu okoliša.' - izjavio je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović koji je danas gradonačelniku Osijeka Ivanu Vrkiću uputio poziv za dostavu dokumentacije za sanaciju odlagališta otpada Filipovica.

Projekt sanacije odlagališta otpada Filipovica vrijedan je nešto više od 9,5 milijuna kuna. Zadovoljava kriterije za financiranje sredstvima iz europskih fondova putem Operativnog programa Zaštita okoliša za razdoblje 2007.-2013. ukoliko projektna dokumentacija pokaže njegovu relevantnost, financijsko-ekonomsku opravdanost i ostale zadane kriterije.

Iz europskih fondova može se osigurati 85 posto iznosa, odnosno 8,1 milijuna kuna. Ostatak sredstava u iznosu od 1,4 milijuna kuna, u slučaju prihvaćanja dokumentacije, osigurat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Početak radova moguć je do kraja 2014. godine, u kojem slučaju bi odlagalište Filipovica moglo biti sanirano i zatvoreno u 2016. godini.

Odlagalište otpada Filipovica udaljeno je tek oko dva kilometra od centra grada Osijeka, a u njegovoj neposrednoj blizini nalazi se stambeno naselje. Na toj lokaciji otpad se odlagao za vrijeme Domovinskog rata, od 1991. do 1995. godine, a procjenjuje se da je odloženo oko 55.000 tona komunalnog i industrijskog otpada.

'Sanacija odlagališta značajno će doprinijeti zaštiti okoliša i podizanju kvalitete života stanovnika grada Osijeka. Drago mi je da u ministarstvu okoliša prepoznat naš rad na pripremi projekta i da smo prvi kojima je upućen poziv za dostavu dokumentacije. Vjerujemo da smo se jako dobro pripremili, zadovoljavamo sve kriterije i time što ćemo osigurati 100% sredstava iz europskog i nacionalnog fonda, građane Osijeka ova sanacija neće stajati ni kune' – istaknuo je gradonačelnik Osijeka, Ivan Vrkić.

Kroz Operativni program Zaštita okoliša za razdoblje 2007.-2013. za prioritetne infrastrukturne projekte u području gospodarenja otpadom i upravljanje vodama iz europskih fondova ukupno je osigurano 2,1 milijardi kuna.

Ministarstvo ovim putem najavljuje pozive i za sanacije odlagališta otpada Trebež u Samoboru te realizacija druge faze gradnje Centra za gospodarenje otpadom Bikarac u Šibeniku.

Ove godine započinje novo programsko razdoblje Operativnog programa Zaštita okoliša za razdoblje 2014.-2020. Prema još uvijek radnim verzijama u novom Operativnom programu samo za projekte iz područja gospodarenja otpadom predviđeno je 4,5 milijardi kuna.

Hrvatska do kraja 2018. godine mora uspostaviti održivi sustav gospodarenja otpadom. Do tada sva odlagališta otpada u Hrvatskoj moraju biti sanirana i usklađena, neusklađena zatvorena, te izgrađena mreža centara za gospodarenje otpadom.

Stoga će prioriteti u novom Operativnom programu Zaštita okoliša biti upravo projekti gradnje novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj i regionalnoj razini te sanacije lokacija visoko onečišćenih otpadom.Stranica