Osigurano nacionalno sufinanciranje projekata standardnih djelovanja za LIFE natječaj za 2022.

Slika /slike/Vijesti/2022/Nacionalno-sufinanciranje-2022-vizual.png
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja (Standard Action Projects, SAP) koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2022. godini.
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2022. sufinancirati u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.
 
Rok za prijavu počinje objavom natječaja na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i traje do 13. rujna 2022. Javni poziv je objavljen na sljedećoj poveznici.
 
Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika LIFE programa: trgovačka društva i druge pravne osobe, jedinice lokalne i područne samouprave te tijela državne uprave, organizacije civilnog društva (udruge), kao i ostali proračunski te izvanproračunski korisnici.
 
Nacionalno sufinanciranje ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.

Stranica