Osigurana bespovratna sredstva za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Duplja

Slika /slike/Vijesti/190729 Duplja 5.jpg
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Duplja“ potpisali su u ponedjeljak 29. srpnja 2019. godine ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš i gradonačelnik Novog Vinodolskog Velimir Piškulić.
 
Projekt sanacije i zatvaranja ovog odlagališta vrijedan je  više od 9,5 milijuna kuna od čega su prihvatljivi troškovi oko 8,5 milijuna kuna. 85 % toga iznosa, odnosno 7,2 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva.
 
Navedenim sredstvima obavit će se oblikovanje, postavljanje sustava za otplinjavanje te sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda te ozelenjivanje površine odlagališta. Time će se pridonijeti sprječavanju potencijalnih negativnih utjecaja ovog odlagališta na okoliš te na ljudsko zdravlje, a uz to zaštitit će se podzemne i površinske vode te smanjiti emisija stakleničkih plinova.
 
Odlagalište neopasnog otpada Duplja nalazi se 7 km sjeverozapadno od grada Novi Vinodolski, a na njemu se prema procjenama nalazi 15.000m3 otpada.  Na ovoj lokaciji otpad se odlagao 48 godina. Od 2017. godine otpad sa područja grada Novog Vinodolskog i Vinodolske općine te Grada Crikvenice odvozi se u Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina.
 
Uz ovaj projekt sanacije i zatvaranja odlagališta odobren je još 21 takav projekt ukupne vrijednosti 203.305.740,77 HRK.
 
 

Stranica