Odvojenim prikupljanjem otpada pomaže se industriji i proizvodnji

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/55a63eaa02646.jpg

'Odvojenim prikupljanjem otpada pomažemo industriji i potičemo otvaranje zelenih radnih mjesta kojih smo u ovom mandatu otvorili 11.000. Regeneracija reciklira otpadnih tekstil koji većim dijelom uvozi, a 85% svojih prihoda ostvaruje od izvoza. Tvrtka je lider u EU u proizvodnji materijala za izolaciju koji se koriste za povećanje energetske učinkovitosti. Dio tih proizvoda ugrađen je u zgradama i kućama koje energetski obnavljamo. Važno je povećati količine odvojeno prikupljenog otpadnog tekstila jer će se tvrtkama koje recikliraju tekstil smanjiti troškovi proizvodnje. Time potičemo otvaranje zelenih radnih mjesta. Jedan je to od razloga zbog kojeg smo izradili prijedlog Pravilnika o otpadnom tekstilu koji se nalazi u javnoj raspravi' – izjavio je nakon današnjeg obilaska tvrtke Regeneracija u Zaboku Mihael Zmajlović.

Ministar je obišao tvrtku i pogone u kojima se reciklira otpadni tekstil s direktorom Regeneracije Anđelkom Švaljekom. U tvrtki u kojoj je zaposleno 200 radnika lani je reciklirano 2500 tone otpadnog tekstila. U planu je kontinuirano povećanje recikliranja te će do 2018. Regeneracija u proizvodnju uložiti još 10 milijuna kuna. Reciklirani tekstil iz Regeneracije koristi se u građevini, automobilskoj industriji, industriji namještaja, poljoprivredi, higijeni.

'Projekt sustavnog prikupljanja otpadnog tekstila iz industrije i kućanstava pokrenuli smo prije tri godine. Cilj je da do 2018. povećamo kapacitet recikliranja tvornice sa sadašnjih 8.000 na 20.000 tona. Naši osnovni ciljevi su da se realizacijom ovog projekta pozicioniramo kao jedinstvena i najveća tvrtka u toj tržišnoj niši u Europi, uz davanje snažnog doprinosa očuvanju okoliša, što smatramo za Hrvatsku kao zemlju s izuzetnim poljoprivrednim i turističkim potencijalom neizmjerno važnim' – izjavio je direktor Regeneracije Anđelko Švaljek.

Udio tekstilnog otpada u komunalnom otpadu u Hrvatskoj iznosi oko 3%, a količina proizvedenog komunalnog tekstilnog otpada u 2013. iznosi oko 50.000 tona, odnosno oko 12 kg po stanovniku godišnje.

Kako bi se povećale količine odvojenog prikupljanja tekstilnog otpada Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izradilo je prijedlog Pravilnika o otpadnom tekstilu i obući koji se nalazi u javnoj raspravi. Pravilnik će građanima omogućiti da tekstilni otpad ostavljaju u posebnim spremnicima koji će se nalaziti u trgovinama tekstilom i obućom ili njihovoj blizini čiji je prodajni prostor veći od 400m2.

Za domaće tvrtke koje se bave reciklažom otpadnog tekstila veće količine odvojeno prikupljene sirovine znače niže troškove proizvodnje. Za gospodarstvo je važno jer je to vrijedna sirovina te se tvrtkama koje koriste i recikliraju otpadni tekstil smanjuju troškovi proizvodnje i tako na najdirektniji mogući način otvaramo tzv. zelena radna mjesta i čuva se okoliš.

Uvođenjem sustava gospodarenja otpadom osiguravamo gospodarski rast i zelena radna mjesta u ključnim stupovima sustava, a to su izgradnja centara za gospodarenje otpadom, sanacije odlagališta te razvrstavanje i recikliranje otpada. U sufinanciranje nabave komunalne opreme uloženo je 540 milijuna kuna. Zahvaljujući tome danas 80% građana Hrvatske ima pristup nekom obliku razvrstavanja dok ih je to 2012. imalo tek 40%

U sektoru gospodarenja otpadom u sljedeće 4 godine otvorit će se oko 16.000 radnih mjesta kroz sanacije odlagališta, uspostavu centara za gospodarenje otpadom i povećanje reciklaže.

 Stranica