Održana završna konferencija projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“

Slika /UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE/NATURA 2000/Natura 2000.png
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja danas je predstavilo rezultate projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“.

„Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u suradnji s javnim ustanovama za upravljanje područjima ekološke mreže i Hrvatskim vodama, realiziralo je najveći projekt jačanja sustava zaštite prirode u Hrvatskoj. Uspostavljen je okvir za uspješno upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, ali i podignuta razina znanja i podrške javnosti za zaštitu prirode, no tu ne stajemo nego nastavljamo dalje“ poručio je povodom završne konferencije projekta ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

Projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ provodio se u Hrvatskoj od lipnja 2017. godine i završava 30. studenog 2023. godine. Vrijednost ovog projekta je 24.752.425 €, a Europska unija sufinancira ga s 85 % sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Osnovna svrha projekta bila je uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom u Hrvatskoj, a time i ispunjavanje obveza Republike Hrvatske kao države članice EU sukladno Direktivi o staništima i Direktivi o pticama. Uspješnom provedbom ispunjen je i značajno premašen indikator specifičnog cilja operativnog programa tako što su izrađeni planovi upravljanja za više od 65 % (indikator minimalno 40% ) ekološke mreže Republike Hrvatske.

Prilikom predstavljanja rezultata projekta, ravnatelj Uprave za zaštitu prirode Igor Kreitmeyer je istaknuo: „Mobilizacijom svih raspoloživih kapaciteta i predanom međusobnom suradnjom, unatoč izazovima koje je donio COVID-19, postigli smo  izuzetne rezultate. S ponosom možemo reći da su ostvareni svi zacrtani ciljevi, a među ključnim postignućima treba istaknuti donošenje Planova upravljanja za 374 područja ekološke mreže dok je indikator bio više od 200. Izrađeno je  9 programa zaštite, njege i obnove šuma, nabavljeno je 64 vozila i 25 plovila čime smo ojačali kapacitete ustanova. Živopisnom komunikacijom prema široj javnosti o važnosti očuvanja ekološke mreže Natura 2000 i prirode općenito u okviru kampanje Poslušaj glas prirode! pokušali smo dati prirodi i glas koji ljudi mogu čuti.“

Pored navedenoga u okviru projekta izrađen je i donesen Program financiranja ekološke mreže Natura 2000 (PAF), definirani su SMART ciljevi i mjere očuvanja za 7 grupa nedovoljno poznatih vrsta (6 vrsta kornjaša, 7 vrsta leptira, 2 vrste rakova, 36 vrsta riba, 9 skupina ptica, 1 vrstu dupina i 17 vrsta flore na 15 stanišnih tipova),  donesene su mjere očuvanja slatkovodnih ekosustava te je izrađen Priručnik za provedbu mjera očuvanja i Terenski priručnik s detaljnim opisom načina izvođenja mjera, nadograđen je sustav Bioportala razvojem novih modula vezanih uz upravljanje područjima ekološke mreže i provedeno je istraživanje javnog mnijenja o zaštiti prirode i očuvanju bioraznolikosti u Republici Hrvatskoj.

Nadovezujući se na rezultate projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode dr. sc. Aljoša Duplić istaknuo je: „Iako smo ovim projektom postigli zacrtane ciljeve, pred sektorom zaštite prirode su brojni izazovi. Intenzivno radimo na stručnim podlogama za zaštitu novih područja u svrhu postizanja cilja od 30 % zaštite i 10 % stroge zaštite prema EU Strategiji za bioraznolikost do 2030. Osim zaštite, očekuju nas dodatne zadaće povezane s obnovom ekosustava i zato nam rezultati ovog projekta govore što moramo prioritetno raditi u godinama pred nama. Na raspolaganju nam je nešto više od 122 mil. EUR za provedbu prioritetnih aktivnosti obnove prirode, koja je u fokusu ovog financijskog razdoblja, ali i za projekte, praćenja stanja prirode i istraživanja u svrhu povećanja znanja o očuvanju prirode.“

Iz izrađenih planova upravljanja proizlaze brojni projekti javnih ustanova za novo financijsko razdoblje, a ravnateljica Javne ustanove za upravljanje Nacionalnim parkom Paklenica gđa Natalija Andačić prenijela je prisutnima konkretna iskustva javne ustanove u okviru provedbe ovog šestogodišnjeg projekta.
Stranica