Održana sjednica Povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete zraka u Slavonskom Brodu

  • Slika /slike/Vijesti/2021/Povjerenstvo Sl Brod naslovna.jpg
  • Slika
U Slavonskom Brodu danas je održana 8. sjednica Povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete zraka.
 
Uz predsjedanje ravnateljice Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Dunje Mazzocco Drvar, sjednici su prisustvovali i predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državnog inspektorata, Državnog hidrometeorološkog zavoda, Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Brodsko-posavske županije, Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije te predstavnici civilnog sektora udruge Ekointegral. Domaćin je bio Grad Slavonski Brod.
 
Predstavnici DHMZ-a i IMI-a dali su pregled podataka o onečišćenju iz različitih izvora s mjernih postaja Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2, kao i njihov meteorološki i geografski kontekst. Pokazalo se da sadašnje onečišćenje prati trendove kroz zadnjih par godina.
 
Najveći broj dana u kojima su povišene koncentracije lebdećih čestica i benzo(a)pirena nalazi se u hladnijem dijelu godine i prilikom nepovoljnih meteoroloških uvjeta, kada su dominantni izvor onečišćenja, uz promet i industriju, individualna kućna ložišta.
 
Predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izrazili su zadovoljstvo zbog pomaka u razmišljanju Grada Slavonskog Broda koji je ipak prepoznao ono što se već godinama mjeri i izračunava, a dokazano je i prestankom rada rafinerije, da Rafinerija nafte Brod nije isključivi krivac za onečišćenje nego da značajno dolazi iz samog Slavonskog Broda. Izvijestili su prisutne o aktivnostima koje su provedene vezano u rješavanje problema onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu, kao i o onima koje će se realizirati u sljedećim mjesecima.
 
Navedene su i mogućnosti financiranja sredstvima EU kojima će se ubrzati provedba mjera, a daljnjim ulaganjima smanjit će se doprinosi pojedinih izvora onečišćenja. Da bi se sredstva mogla povući iz strukturnih i kohezijskih fondova, nužno je žurno donošenje Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka za Grad Slavonski Brod koji je već prekoračio sve rokove donošenja.
 
Zamjenik gradonačelnika Hrvoje Andrić naveo je niz konkretnih mjera za koje Grad smatra da će uvelike doprinijeti smanjenju onečišćenja, a predstavnici Ministarstva uputili su ga na razrađivanje mjera, procjenu njihovog učinka i ugrađivanje u plan.
 
Također, Ministarstvo je izrazilo spremnost na pružanje stručne pomoći u kreiranju plana, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje istoga.

Stranica