Održana prva sjednica Radne skupine za odabir najpovoljnije ponude za kupnju Nov 514

Slika /slike/Vijesti/2021/obavijest.jpg
Dana 17. rujna 2021. održana je prva sjednica Radne skupine za odabir najpovoljnije ponude za kupnju Nov. 514 po ranije objavljenom Javnom pozivu za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju broda Nov. 514 u vlasništvu Republike Hrvatske.
 
Sukladno objavljenom tijeku natječaja u Javnom pozivu, Radna skupina prodavatelja – Republike Hrvatske je utvrdila da je zaprimljeno pet pravovaljanih i urednih ponuda.  S obzirom na navedeno, Radna skupina će postupati kako je navedeno u Javnom pozivu vezano za drugu fazu natječaja.

Stranica