Održana prva serija radionica u sklopu izrade Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje do 2029.

  • Slika /slike/Vijesti/2021/Radionice pametne specijalizacije4.jfif
  • Slika
  • Slika
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u suradnji sa Svjetskom bankom, u razdoblju od 27. rujna do 4. listopada 2021. održali su prvu seriju od 6 radionica u okviru procesa izrade nove Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3) za razdoblje do 2029. Održavanje ovih radionica nastavak je procesa poduzetničkog otkrivanja, započetog pri izradi S3 za razdoblje 2016.-2020., u okviru kojega se po principu „odozdo prema gore“ prikupljaju inputi poduzetnika i znanstvenika kako bi strategija u konačnici bila temeljena na njihovim realnim kapacitetima i potencijalima. Okupljene tvrtke, znanstveno-istraživačke institucije i predstavnici tijela javne vlasti raspravljali su o mogućnostima redefiniranja postojećih tematskih prioritetnih područja (TPP) S3 i njihovim transformacijskim ciljevima.
 
Nova S3 bit će ključna podloga za financiranje istraživanja, razvoja i inovacija iz EU fondova u sljedećem financijskom razdoblju od 2021. do 2027., s mogućnošću naknadnog redefiniranja TPP-ova u skladu s potrebama dionika inovacijskog sustava. Navedeni proces poduzetničkog otkrivanja osigurat će usmjeravanje sredstava u područja s odgovarajućim postojećim ili budućim apsorpcijskim kapacitetom hrvatskog gospodarstva i znanstveno-istraživačke zajednice.
 
Druga serija radionica, zamišljena kao nastavak prve, održat će se u drugoj polovici listopada 2021.

Stranica