Od 1. siječnja 2023. službena valuta plaćanja u Republici Hrvatskoj je euro

Slika /slike/Vijesti/2022/shutterstock_162204194.jpg
Republika Hrvatska postala je 1. siječnja 2023. dvadeseta država članica europodručja, a euro je službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja.
 
Razdoblje dvojnog optjecaja od 1. siječnja do 14. siječnja 2023.
1. siječnja 2023. započelo je razdoblje dvojnog optjecaja koje će trajati 14 dana od dana uvođenja eura, tj. od 1. siječnja 2023. u 00:00 sati do 14. siječnja 2023. u 24:00 sata. Tijekom tog razdoblja prilikom gotovinskih transakcija istodobno će se, uz euro, moći koristiti i gotov novac kune kao zakonsko sredstvo plaćanja.

Nastavak dvojnog iskazivanja tijekom cijele 2023.
Dvojno iskazivanje tj. istovremeno iskazivanje cijena u kuni i euru je obveza koja je u Republici Hrvatskoj započela 5. rujna 2022. i traje do kraja 2023.

Nastavak praćenja kretanja cijena tijekom cijele 2023.
Državni zavod za statistiku te udruge za zaštitu potrošača nastavit će s praćenjem kretanja cijena sve do kraja 2023. o čemu će javnost biti informirana putem mjesečnih priopćenja za javnost. Udruge za zaštitu potrošača nastavit će aktivno provoditi aktivnosti u okviru projekta „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“ na način da mogu identificirati poslovne subjekte koji neopravdano povećaju cijene, ne iskazuju dvojno cijene i neispravno preračunavaju i zaokružuju cijene na više te na svojim internetskim stranicama mogu objavljivati listu s popisom poslovnih subjekata koji se ponašaju na opisani način.

Nastavak provedbe nadzora tijekom cijele 2023.
U slučaju povrede odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, potrošači predstavke podnose Državnom inspektoratu putem poveznice https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83
 
Na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura www.euro.hr mogu se pronaći najvažnije informacije o uvođenju eura i informacije drugih ključnih dionika u procesu zamjene hrvatske kune eurom. 

Potrošači, poduzetnici, mediji i ostali zainteresirani mogu se putem stranice informirati i dobiti odgovore na brojna pitanja vezana uz euro, uključujući i informacije o mehanizmima zaštite potrošača tijekom procesa uvođenja eura. 

Također, građani imaju mogućnost putem poveznice https://etickikodeks.mingor.gov.hr/#!/app/pohvale-prituzbe unijeti pritužbe na poslovne subjekte koji su pristupili Etičkom kodeksu za nepridržavanje načela Etičkog kodeksa te i na taj način doprinijeti transparentnom uvođenju eura u Republici Hrvatskoj.
 

Stranica